Fremragende undervisningen og forskning forsterker hverandre

Sosiologi- professor og tidligere provost (rektor) ved University of Colubia er forfatter av boken «The Great American University»

“What has made our universities the greatest in the world is not the quality of our undergraduate education but the production of new knowledge through the discoveries that change our lives and the world”, sier professor Jonathan R. Cole til Bulletin of the American Academy våren 2011. Cole er forfatter av boken The Great American University og tidligere rektor ved det prestisjetunge Columbiauniversitetet i New York i perioden 1989-2003.

Det vil være helt utenkelig for norske forskningsuniversiteter og også et klart brudd med vårt samfunnsoppdrag å nedprioritere kvalitet i lavere grads utdanning. Utdanningslandskapet og –kultur i Norge kan i denne sammenhengen ikke sammenlignes med den amerikanske. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke har noe å lære av de fremste amerikanske forskningsuniversitetene når det gjelder kvalitet – både i utdanning og forskning.

I et innlegg i nettavisen På Høyden tar prodekan Anne Lise Fimreite, Det samfunnsvitenskapelige fakultet,  og jeg til orde for å trekke studentene nærmere inn i forskningsvirksomheten. Master- og doktorgradsstudenter er allerede godt integrert i universitetets forskning. Kan dette utvides til også lavere gradsstudenter? Erfaringer fra nanoprogrammet ved UiB viser at både studenter og lærere finner det motiverende å involvere studentene i forskningsprosjekter. Ved de fremste forskningsuniversitetene har man nettopp lyktes med å integrere forskning og utdanning i stor grad og dermed også lærere og studenter. Høy kvalitet i undervisningen og fremragende forskning forsterker hverandre, mener professor Cole. Det vil jeg også betone i mitt innlegg  «Kvalitetsreformen – Hvordan jobbe videre ?» under Kunnskapsdepartementets Toppkonferanse om forskning og høyere utdanning.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.