Arkiv for november, 2012

Kunnskap som former samfunnet…

29 november, 2012

For nærmere ett år siden ble jeg oppfordret til å stille som rektorkandidat når sittende rektor professor Sigmund Grønmo trekker seg tilbake neste høst. Etter nøye gjennomtenkning har jeg besluttet å stille sammen med et meget kompetent team bestående av Anne Lise Fimreite (prorektorkandidat), Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Oddrun Samdal (viserektorkandidat), Det psykologiske fakultet og Anne Chr. Johannessen (viserektorkandidat), Det medisinsk-odontologiske fakultet. Dersom vi blir gitt den tillit å lede universitetet i neste periode vil Fimreite ha ansvar for forskning, organisasjon og ledelse samt unge forskere, Samdal vil være ansvarlig for alle tre utdanningssykler (bachelor, master og PhD), mens Johannessen vil arbeide med tverrfaglig samhandling, eksterne relasjoner og internasjonalisering.

Oddrun Samdal

Anne Chr. Johannessen

Anne Lise Fimreite

 

 

 

 

 

 

 

Vår ambisjon er å videreutvikle UiB som et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. I vårt arbeid med program frem mot valget ønsker vi å inviterer til innspill til hvordan best:

– legge til rette for og stimuere til stor kreativitet og høy kvalitet i utdanning og forskning

– styrke relasjonene til og øke samhandlingen med eksterne aktører, lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt og globalt

– videreutvikle et godt læringsmiljø og høy utdannings-kvalitet gjennom framtidsrettet undervisning og studentaktiv læring

– utøve inkluderende lederskap og underbygge en formåls-tjenlig organisasjon

– bygge en infrastruktur som setter våre forskere bedre i stand til å lykkes

– gjøre UiB enda mer attraktiv som arbeidsplass for nåværende og framtidige medarbeidere i alle typer stillinger

Vår motivasjon for å stille som kandidater til nytt rektorat er ønsket om å ta del i utviklingen et fantastisk universitet med mange kvaliteter og en glødende interesse for  KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.