Kunnskap er næring for sjelen !

I dag tar vi imot over 700 nye realfagsstudenter ved UiB. Studentene tas i mot i en tilstelning i den bergenske storstuen Grieghallen. Min tale til de nye studenter leser du her:

_____________________________

«Kunnskap er næring for sjelen». Det er den greske filosofen Platon sies å være opphavet til visdomsordet. Men han sier også: ”Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie.” Derfor må dere motta og fordøye kunnskap med lyst og glede! 

Mer enn 700 realfagsstudenter fremmøtt til velkomst i Grieghallen denne uken

Velkommen som realfagsstudenter til Universitetet i Bergen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hos oss håper jeg at dere nettopp vil kunne motta og fordøye kunnskap med både entusiasme og arbeidsglede. Vi som arbeider her vet at dere – ved å studere hos nettopp oss – har gitt oss den betrodde oppgave å gi den best mulige undervising tuftet på god pedagogikk og høy faglig innsikt. Dere skal vite at vi påtar oss den oppgaven med det aller største alvor.

Norge har et stort behov for realister og teknologer, både på bachelor- master- og doktorgradsnivå.  Skoleverket trenger sårt flere realfagslærere. Næringslivet og industri greier ikke å rekruttere tilstrekkelig med kompetenete medarbeidere innen realfag og teknologi.  Samtidig ser vi et arbeidsliv i enkelte søreuropeiske land som er i ferd med å kollapse; i Spania er 1 av 2 unge under 30 år uten arbeid. Også de med høy utdanning rammes hardt. Men, solid utdanning åpner muligheter for arbeid i andre land. Også under økonomisk nedgang gir høy utdanning klare fortrinn.

» I juli, i det store auditoriet på Cern i Sveits, kunne vi følge med når unge, entusiastiske mennesker kledd i nasjonale farger jublet da man offentliggjorde oppdagelsen av en ny partikkel, det som kan være Higgs-partikkelen. Higgs-partikkelen kan forklare et av Universets største mysterier: Mysteriet om hvorfor partikler har masse.” Det skriver de to CERN- og Bergensforskerne Anna Lipniacka og
Heidi Sandaker i Morgenbladet
forrige uke. Etter fullført studium skal dere ut i et yrkesliv som stiller krav til kunnskap og ferdigheter. Likevel: Vi vet ikke hvilken kunnskap det blir behov for om femti år. Skal Norge bidra til å løse vår tids store utfordringer, må vi ta oss råd til å forske av ren nysgjerrighet, uten å tenke på praktisk nytte, eller ære og berømmelse. Som studenter skal dere derfor bruke studietiden til å dyrke kunnskap for kunnskapens egen del. Kun det gir varige verdier !

Kompetanse 2020 – en undersøkelse ved Universitetet i Bergen av utdanningenes relevans i forhold til samfunnsbehov – viser at faglig styrke, evne til å tilegne seg kunnskap senere i yrkeslivet, og analytisk evne er særlig viktige kvaliteter arbeidsgivere setter pris på hos realister utdannet hos oss. Bruk derfor studietiden til nettopp å utvikle disse kvalitetene hos deg selv: faglig styrke, evne til å tilegne deg kunnskap senere i yrkeslivet, og analytisk evne.

Men, undersøkelsen viser også at arbeidsgivere mener våre kandidater er mindre dyktige til å bygge nettverk og relasjoner. Bruk derfor ikke studietiden bare til lesesalsarbeid, men også til å utvikle sosiale nettverk – disse vil være med deg livet ut.  

Studier i realfag handler om mer enn å tilegne seg konkret kunnskap og ferdigheter. Dere skal også utvikle evne til selvstendig og kritisk tenkning og refleksjon.  Teknologi og viten kan bidra til å løse en rekke av samfunnets største utfordringer. Men teknologi og viten kan også misbrukes og påføre natur, samfunn og enkeltmennesker skade. Studier i realfag må derfor også være dannelse. Bruk derfor også kunnskapen og kompetansen til å delta aktivt i samfunnsdebatten – både i og etter studietiden.  Bruk kunnskapen og kompetansen til å sette agenda !

Georg Johannesen (1931-2005), norsk lyriker og professor i retorikk ved Universitetet i Bergen

”Jeg tåler regnet på kinnet” skriver lyrikeren og professoren Georg Johannesen i et ett av sine dikt. Som professor i retorikk ved Universitetet i Bergen var Georg Johannesen nok godt kjent med regn. Og skal man studere i Bergen må man lære seg å tåle regnet. Snarere enn nedbør var det vel trolig motgang lyrikeren hadde i tankene da han skrev diktet. Å studere er hardt arbeid og tilbakeslag og motgang kommer. Nettverk, venner og familie gjør det letter å tåle ”regnet på kinnet”.

Samfunnet har behov for mange unge, entusiastiske realister. Vi er her for dere. Benytt anledning studietiden gir til å motta og fordøye kunnskap med lyst og glede – velkommen !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.