Marint kunnskapsnav i verdensklasse på Marineholmen

forfattet sammen med  Tore Nepstad, administrerende direktør, Havforskningsinstituttet, Arne S. Svindland, administrerende direktør UNI Research, Peter M. Haugan, administrerende direktør Nansensenteret. Forkortet versjon stod å lese i papirutgaven av Bergens Tidende, side 28 1. juni.

_______________________

 

– Den marine næringen hadde ikke eksistert i Bergen om det ikke hadde vært for innsatsen som forskningsmiljøene har nedlagt. Det uttalte Ole-Eirik Lerøy, den gang konsernsjef i Lerøy Seafood, nå styreleder i Marine Harvest under et møte om marin forskning i 2008. Lerøy er ikke alene om å mene at forskning og tilgang til kompetente forskningsmiljøer er avgjørende for det kompetanse intensive næringslivet. Forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge», under ledelse av professor Torger Reve slår fast at nærhet til forskningstunge, konkurransedyktig universiteter, institusjoner med mange internasjonale kunnskapsarbeidere og fremragende infrastruktur er avgjørende for fremtidig verdiskapning i næringslivet. Også offentlig forvaltningen er kompetansekrevende. Solid kunnskapsgrunnlag og gode analyser er en forutsetning for å kunne treffe gode valg.

De marine forskningsmiljøene i Bergen er internasjonalt ledende. Målt etter antall vitenskapelige artikler utgått fra de marine forsknings-miljøene og hvor ofte disse siteres av andre forskere plasser Bergen seg som den 13. viktigste marine forskningsbyen globalt; i Europa er Bergen 6. størst. Forskningsrådet gjennomførte nylig en evaluering av en rekke norske forskningsmiljøer. SARS-senteret for marin molekylærbiologi fikk toppkarakteren «excellent» av et internasjonalt ekspertpanel.  Også våre fiskehelseforskere fikk en særdeles god karakter og er klart det sterkeste miljøet i Norge. Bergensmiljøene ble i fjor tildelt to Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), et knyttet til forskning på lakselus, og et for utvikling av bærekraftige fiskeredskaper (CRISP), av Norges Forskningsråd.

Marin forskning er viktig for Norge. Forskningsrådet har under utarbeidelse for Fiskeri- og Kystdepartementet en egen strategi – HAV 21 – i den hensikt å fremme bærekraftig næringsutvikling og god forvaltning av det marine miljø. EU har også lansert sitt marine forskningsprogram – JPI Oceans – som skal sikre bærekraftig utvikling av de marine resurser, men også økt kunnskap om det marine miljø. De marine forskningsmiljøene i Bergen har allerede omfattende forskning på disse områdene. I tillegge til tradisjonelle områder som marin biodiversitet, økologi, fiskeri og oppdrett, hav og helse, posisjonerer vi oss også innen nye forskningsfronter som marin bioteknologi og bioprospektering. Ny teknologi for overvåking og dokumentasjon av økosystemenes helsetilstand utvikles og gir grunnlag for helhetlig hav- og kystforvaltning langs hele vår lange kyst, i nordområdene og globalt.

Samlokalisering på Marineholmen av de marine forskningsmiljøene i Bergen kan gi et marint kunnskapsnav i verdensklasse

De marine forskningsmiljøene i Bergen er med sine mange kunnskapsmedarbeidere, sitt internasjonale nettverk og gode infrastruktur, internasjonalt konkurransedyktig. Bergen kan imidlertid styrke sin marine forskning vesentlig ved å samlokalisere sine forskere og sentrale infrastruktur. Nye ideer, kunnskap og innsikt oppstår ofte når forskere og andre kunnskapsmedarbeidere fra ulike miljøer eksponeres for hverandres tanker og refleksjoner. Arkitektur og planløsninger påvirker vår samhandling. Samlokalisering vil derfor bare gi forskningsmessig merverdi dersom vi evner å skape arenaer for samhandling og møteplasser som innbyr til kommunikasjon.

Samfunnet legger i økende grad vekt på å vise de samlede effektene av ulike miljøers forskning.  Nærheten til, og samhandling med, de samfunnsvitenskapelige og økonomiske miljøene på universitetet vil i framtid også utgjøre et viktig konkurransefortrinn for å skape et helhetlig marint kunnskapsnav. 

Universitetet i Bergen er allerede godt etablert på Marineholmen; det samme gjelder UNI Research og Nansensenteret. Havforskningsinstituttet må om ikke lang tid se seg om etter nye lokaler. Marineholmen er derfor det naturlige samlingspunkt for et marint kunnskapsnav i verdensklasse.

 

 

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.