De små stegs forskning løser ingen globale utfordringer

Denne uken åpnet statsminister Jens Stoltenberg Technology Centre Mongstad (TCM) – ”the most advanced laboratory”, i følge Nature News – for fangst og lagring av CO2. Etter å ha lansert anlegget som en teknologisk månelanding i en av sine nyttårstaler har mange harselert over at prosjektet snarere ligner et havari eller et magaplask etter hvert som teknologiske problemer og utsettelser har oppstått.

Mange er uenige om forskningsresultatene noen gang vil resultere i at CO2-rensing av gass blir en kommersiell suksess, skriver redaktør Tormod Haugstad i TU. Kilde: TU.no

Skal en lykkes med å redusere mengden av klimagassen CO2 i atmosfæren er det naturligvis viktig at teknologien som skal testes ut viser seg å være effektiv og at fullskala rensing realiseres. Dersom teknologien som testes ut ved TCM viser seg å ikke holde mål er da prosjektet dermed en flopp? Naturligvis ikke! Tilbakeslag og blindspor er en del av forskningens natur; av og til er tilbakeslag avgjørende for å komme over i riktig spor. Det å karakterisere TCM som et teknologisk magaplask fordi det er oppstått uforutsette utfordringer sier mye om synet på forskning og utvikling som en lineær og høyst kontrollerbar prosess – hvilket det ikke er.

Om det var fornuftig av statsministeren å omtale renseanlegget på Mongstad som vår tids månelanding eller om andre teknologiske valg burde ha vært foretatt, er i denne sammenhengen uviktig. Dersom forskning for de globale utfordringene skal lykkes er de små stegs forskning ikke tilstrekkelig; vi må snarere tørre å satse på originalitet – da må vi akseptere at fallhøyden også vil være stor.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.