Nyslått ridder

Professor Kaland ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Fylkesmann Sponheim (t.v.) forestod utnevnelsen

Professor Peter Emil Kaland ble den 23. april utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden av Hans Majestet Kongen for hans innsats for kystlandskapets verdier. Fylkesmann Lars Sponheim forestod tildelingen på vegne av Hans Majestet. Professor Kaland var sentral i opprettelsen av Lyngheisenteret på Lygra. Kulturlandskapet  har i alle år opptatt hans interesse – og da ikke bare fra et naturvitenskapelig ståsted, men også fra et kulturhistorisk og samfunnsmessig perspektiv. I en alder av 70 år er professor Kaland svært så engasjert i å få opprettet et biosphæreområde i Nordhordaland under UNESCOs ‘Man and the biosphere’-prosjekt. Vi gratulerer med velfortjent utnevnelse!

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.