Nok en solid økning i antall søkere til realfagsstudier ved UiB

13% flere ønsker å studere realfag ved UiB sammenlignet med i fjor. Samlet er antall søker til studier ved UiB nær uendret fra i fjor. Det viser tallene fra Samordna Opptak som ble offentliggjort i dag. Siden 2008 har antallet søker økt med nær 60%. – Det er gledelig at realfagene fortsetter den positive trenden fra år til år, sier viserektor Atakan i en pressemelding fra UiB.

Brennende naturgasshydrat

Gasshydrater kan vise seg å bli en viktig energikilde i fremtiden

Petroleum- og prosessteknologi, datateknologi og –vitenskap er sammen med  geofagene de utdanningene som øker soleklart mest, mens biofagene opplever noe færre søkere. Petroleum- og prosessteknologi skiller seg klart ut med i alt 208 primærsøkere i år mot 120 i fjor.

Behovet for flere med realfaglig kompetanse i norsk næringsliv og offentlig sektor er behørig dokumentert gjennom de siste årene. Økningen i antall primærsøkere er derfor svært så gledelig.

For kort tid tilbake avga en arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og Høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet sin innstilling om behovet for kandidater med forskerutdanning. Rapporten slår fast at det er særskilt store behov innen MNT-fagene for doktorer i det norske arbeidsmarkedet som følge av økte kompetansekrav. Totalt 300 nye stipendiatstillinger hvert år (~200 innen teknologifag og ~ 100 innen naturvitenskapelige fag) anbefales opprettet.

Samfunnet trenger realfaglig kompetanse på alle nivåer fra BSc til PhD – vi skal gjøre vårt aller beste for å innfri forventningene til oss som utdanningsinstitusjon.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.