Ledelse på alvor!

Fakultetets instituttledere og fakultetsledelsen samlet til lederutvikling

– God ledelse er særdeles vanskelig å få til på universiteter og høyskoler, men mer nødvendig enn noensinne, slår Knut Olav Åmås fast i et innlegg med tittelen (Mot)vilje til ledelse. Han er ikke alene om å etterspørre ledelse ved universitetene.    – UiO er som et organisert anarki, konkluderte konsulentfirmaet McKinsey da de skulle utrede hvordan UiO kunne bli et internasjonalt toppuniversitet. Også Forskningsrådets fagevalueringer har identifisert ledelse som sentralt for å bedre vår forskningskvalitet.

Ledelse i kunnskaps- og kompetansevirksomheter, slik som universiteter, er klart utfordrende. En avgjørende forutsetning for å lykkes som leder i denne type virksomhet er å innse at de ansatte og deres kunnskap og potensiale er den avgjørende resurs og innsatsfaktoren i virksomheten du skal lede.

Ved vårt fakultet tar vi ledelse på alvor og mener at god ledelse er nødvendig for å nå de mål vi har satt for virksomheten. Samtidig må ledelse være forankret i virksomhetens egenart. Dette året skal fakultetets instituttledere arbeide med sin lederrolle og med rollen som del av dekanens ledergruppe. Vi har på trappene et program for å utvikle unge forskningsgruppeledere. Fakultetsstyret vårt vil også bli skolert i styrearbeid i løpet av vårsemesteret.

– Et ganske nytt klima for ledelse har vokst frem i en sektor med titalls milliarder i omsetning, avslutter Aftenpostens kulturredaktør.  Jeg er tilbøyelig til å være enig !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.