”Vis oss fysikkens skjønnhet”

Den oppfordringen kommer fra Thea Årrestad i en kronikk i Bergens Tidene den 29 september. Bakgrunnen for hennes innlegg er indignasjon over at store vitenskapelige nyheter blir avspist med små notiser i aviser og andre media.

”De siste tretti årene har naturvitenskapen gjort en sakte retrett fra avisene og trukket seg inn i nisjemagasiner. Det skyldes ikke mangel på oppsiktsvekkende nyheter. Det kan virke som om dagens medier tror at mannen i gaten verken forstår eller har interesse for hva som rører seg i naturvitenskapen. Sensasjonelle vitenskapelige oppdagelser resulterer sjelden i mer enn korte, halvmorsomme artikler fulgt av dårlige karikaturtegninger på landets nettaviser”, skriver Årrestad.

Og hun er ikke alene om å mene det. Professor Gaute Einevoll ved UMB skiver i debattinnlegget ’Naturvitenskap og dannelse’ (Bedre skole 4, 2009) at det er ikke uvanlig ’å kokettere over manglende kunnskap i naturfag og deres dårlige prestasjoner i faget på skolen’. Einevoll har ’journalister, og andre som liker å fremstå som generelt samfunnsorienterte’ i tankene.

Min egen erfaring er at journalister ofte er overdrevet opptatt av å forenkle. Jeg er ikke sikker på om leserne har så liten forståelse og innsikt som journalister tilsynelatende vil ha det til. Jeg tror heller ikke at all formidling må være kjappe og lettbent. Kanskje markedet for medias variant av ’ the slow-food movement’ er større enn løssalgspressen synes å tro. Min oppfordring til media blir derfor: ta leserne på alvor !

Thea Årrestad er fysikkstudent hos oss ved Universitetet i Bergen; vi er mektig stolt over hennes velskrevne og poengterte kronikk !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.