Opptakskrav til grunnskoleutdanningen skal sikre kompetente lærere – ikke drift av høgskoler

Ingen ville kommet inn på grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Finnmark (HiFm) dersom karakterkravene i norske, matematikk og engelsk var hevet fra dagens ’tre’ til ’fire’. Det melder NRK Nordnytt.

Uten å gå inn i debatten om opptakskravene til grunnskolelærerutdanningen bør heves i de svært sentrale fagene norske, matematikk og engelsk er det like fullt foruroligende at ingen av årets studenter ved HiFm  har ’fire’ eller bedre i disse fagene. Karakteren ’fire’ er ment å tilsvare god kompetanse i faget. Kravet synes derfor ikke å være svært strengt for kommende lærer i grunnskolen.

Rektor Sveinung Eikeland ved HiFm sier i en kommentar at karakterkrav på ’fire’ ville være svært ødeleggende for Høgskolen i Finnmark. Han viser til at fremtidig drift av høgskolen ville blitt vanskelig ved bortfall av studenter ved grunnskolelærerutdanningen. Dersom rektor er sitert korrekt er holdningen bekymringsfull. Det primære er naturligvis er å utdanne gode lærere for våre barn – ikke å opprettholde aktivitet og drift ved den enkelte høgskole. Opptakskravene til grunnskolelærerutdanningen må settes ut fra hensynet til målet om best mulig lærere – og det alene.  Alle andre kriterier må parkeres.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.