Utdanner vi forskere til en karriere som ikke finnes ?

Ved UiB utdanner vi mellom 70 og 80 nye doktorer inne realfag og teknologi hvert år. De fleste av disse verken vil eller skal fortsette sin yrkesaktive karriere ved våre universiteter eller høgskoler. Er det slik at vi utdanner forskere til en karriere som ikke finnes ?

– De må forberedes på et arbeidsliv utenfor forskningen, sier fagpolitisk rådgiver i Forskerforbundet til Forskerforum i en kommentar til doktorgradsstudentenes karriereutsikter.

Forskning foregår ikke bare ved universiteter og høgskoler. Instituttsektoren står for en vesentlig andel av norsk forskning og ansetter medarbeidere med doktorgrad fra norske og utenlandske universiteter. Riktig nok bruker norsk næringsliv relativ lite resurser på forskning sammenlignet med gjennomsnittet for Europa. Næringslivet i Norge har da også etterspurt forskerkompetanse i mindre grad enn næringslivet i Europa og ikke minst USA og Japan. Dette er i endring. Aftenposten skrev for kort tid siden om Siemens som etablerer nytt senter for undervannsteknologi og som etterspør – og verdsetter – forskerkompetanse inne feltet.

Universiteter og høgskoler utdanner unge til et arbeidsliv som er kunnskapsintensivt i større grad enn noen gang tidligere. Derfor utdanner vi også doktorgradskandidater primært til en yrkeskarriere utenfor universitet og høgskoler.

– Vi ser at den i dag er lagt opp ganske smalt inn mot en akademisk forskerkarriere og ikke mot et eventuelt annet samfunnsbehov, sier Iddeng om doktorgradsutdanningen.

Jeg tror ikke i første rekke selve studiet er årsaken til at næringslivet ikke ansetter langt flere med forskerutdanning – vår doktorgradsutdanning er ikke vesensforskjellig fra den som gis i USA, England og Tyskland. Norsk næringsstruktur kan være en forklaring. Men, det handler også om tradisjoner – eller mangel på akademiske tradisjoner i norsk næringsliv. Vi må derfor bli langt flinkere til å synliggjøre den kompetanse som våre kandidater har og hvordan den kan komme næringslivet til gode.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.