Velkommen til realfagsstudentene ved Universitet i Bergen !

I dag hadde jeg gleden av å ta imot rundt 700 nye realfagsstudenter til Universitetet i Bergen – dette er godt nytt for kunnskapsnorge ! Grieghallen er alltid en flott ramme rundt vårt første møte med studentene. Stor takk til alle i studieadministrasjonen ved fakultetet for strømlinjeformet studentmottak og alle ‘eldre’ studenter som stiller opp som faddere.  

Talen til studentene  i Grieghallen kan du lese nedenfor:

_________________________

Kjære alle sammen,

 det et privilegium og en stor glede å få ønske nye studenter velkommen til fakultetet vårt og til realfagsstudier ved Universitetet i Bergen.  

”Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted å leve i.”

Disse ordene tilhører Fritjof Nansen, en av Norges fremste forskere og internasjonalt respektert humanist. Spesielt i dag er det godt å ha med seg Nansens ord i møte med dere, våre nye studenter. Denne uken og neste vil en rekke studiesteder og skoler landet over ta fatt på et nytt semester. Og ved svært mange av disse vil stoler stå tomme etter de forferdelige hendelsene på Utøya. Også Universitetet i Bergen har mistet en av sine studenter og andre er såret. Det er derfor spesielt sterkt i dag å få ønske velkommen så mange unge som skal få ta fatt på en ny livsfase her ved vårt universitet. 

 ”Kunnskap, kritisk refleksjon, kildekritikk, vitenskaplig metode og meningsbryting – det er kjerneverdier i høyere utdanning og forskning. Dette er også verdiene som skaper motvekt mot fordommer og kunnskapsløshet og som kan ende i frykt og hat.” Dette sa statsråd Tora Aasland under en pressekonferanse nylig i forkant av studiestart. Vår målsetning er å utdanne kunnskapsrike, reflekterte og engasjerte unge til aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Det er en oppgave vi tar på største alvor. Ved å velge oss som studiested har dere gitt oss en betrodd oppgave – og vi har tenkt å innfri. Høy studiekvalitet er prioritert hos oss. Vi er stolt over å være et av de fremste universitetene i Europa med forskning i toppklasse også innen realfagene. Vår undervisning er forskningsbasert – dvs at lærerne hos oss ikke bare formidler kunnskap, men deltar også aktivt i å utvikle kunnskap på sine områder. Jeg håper at dere i løpet av studiet vil fasineres av å få drøfte spørsmål og problemstillinger med de som faktisk tar frem ny kunnskap og innsikt. Tidligere i år gjennomførte universitetet en kartlegging av utdanningenes relevans og samfunnets behov. En av hovedkonklusjonene i rapporten er at: ”Arbeidsgivernes vurderinger av kandidatene fra UiB er gjennomgående positive. Særlig får kandidater med naturvitenskapelig bakgrunn positive vurderinger.”  Faglig og teoretisk kunnskap, evne til å tilegne seg ny kunnskap, kritisk tenkning og analytiske ferdigheter bedømmes svært høyt hos våre kandidater. 

Noen av de nye informatikkstudentene samlet til klassemøte

Realfaglig kompetanse er etterspurt. Også myndighetene våre har ved flere anledninger påpekt behovet for å utdanne flere realisert, både til offentlig og privat sektor. Særlig stort er behovet for lærere med solide kunnskaper i realfag. Hos oss har vi for andre år på rad hatt en økning i søkere til våre studier på ca. 10%. Det er godt med hensyn til samfunnets behov for realfagsutdannende.  Kunnskap er nøkkelen til fremtidens verdiskapning, og statsminister Jens Stoltenberg understreket i en nyttårstale at det er ”..hverandres kunnskap vi skal leve av i framtiden.” Vår ambisjon er at dere skal stå godt rustet til også å arbeide med de store og globale utfordringene i samfunnet, slik som energi, mat og klima. Da trengs solide fagkunnskaper. Engasjement i verdens globale utfordringer er en flott motivasjon, men like viktig er det å la seg fascinere av naturen og fenomenenes kompleksitet. Undring for undringens egen del er en av våre kjerneverdier.

Realfag er en sentral del av vår kulturarv. Dere skal ikke bare tilegne dere faktisk kunnskap, men også evne til kritisk tenkning og refleksjon.  Ny teknologi og innsikt kan bidra til å løse en rekke av våre største utfordringer, men kunnskap og teknologi kan også misbrukes. Realfagstudier må derfor også bli en dannelsesreise. Leon Borstein – rektor ved Bard College, er også utøvende musiker og dirigent for The American Symphony Orchestra – han har innført det han kaller The Citizen Science Program for sine kunstfagstudenter ved Bard College.  Borstein sier at: “The most terrifying problem in American university education is the profound lack of scientific literacy.” Borstein understreker at mangel på realfaglig innsikt og kunnskap er begrensende for den demokratiske debatt i et moderne samfunn.

Flere enn noen gang av dere vil gå til et arbeidsliv som er globalt og i høyeste grad internasjonalt. Også vårt fakultet er internasjonalt – både med hensyn på forskningssamarbeid, våre ansatte professorer og studentutveksling. Jeg er sikker på at vår internasjonale profil også vil være nyttig for dere i forberedelsene til et globalisert yrkesliv.

Studenttilværelsen representere en ny, utfordrende og spennende fase i deres liv.  Som studenter vil dere være langt friere enn som skoleelever. Og med frihet følger ansvar. Så, ta ansvar – dyrk livet gjennom kunnskap – det skylder dere dere selv !  Dyrk livet gjennom kunnskap også for de som ikke fikk anledning til å virkeliggjøre sine drømmer.

Jeg vil be om at så mange som mulig av dere finner veien til Museplass i morgen hvor vi både skal minnes de som så brutalt mistet live og markere studiestart for alle våre nye studenter ved å synge Nordahl Griegs ’Til ungdommen’.

 

Velkommen som realfagsstudenter ved Universitet i Bergen !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.