”Det er de unge som skal skape fremtiden”

Vitenskapsmannen og humanisten Fritjof Nansen i arbeid ved Bergen Museum. Foto: Bildesamlingene, UiB

Flere tusen engasjerte unge vil om få dager samles på Muséplass for å markere starten på sine studier ved Universitetet i Bergen. Denne dagen gir de samtidig universitetet en betrodd oppgave: å forberede kunnskapsrike, reflekterte og engasjerte unge til aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Dette er en oppgave vi tar på største alvor. ”Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted å leve i.” Ordene tilhører vitenskapsmannen og humanisten Fritjof Nansen.  Nansen var mer enn polfarer; han utførte blant annet internasjonalt banebrytende forskning innen neurobiologi ved Bergen Museum. Det er derfor naturlig å samle våre nye studenter på Muséplass når studiestart skal markeres.

Utøya samlet hundretalls samfunnsengasjerte unge til leir, unge som også ønsket å ”gjøre verden til et bedre sted å leve i”, unge som levendegjorde Nansens ord. Tragedien fratok imidlertid så alt for mange muligheten til skape den fremtiden de var så sterkt engasjer i å forme.

Nansens ord er et godt utgangspunkt for arbeidet med vår betrodde oppgave. Vår ambisjon er å utdanne samfunnsengasjerte unge. Studentene skal være godt rustet til å arbeide med de store og globale utfordringene i samfunnet, slik som helse, energi, mat og klima.  Faktisk kunnskap og ferdigheter på høyt nivå er da svært avgjørende. Minst like viktig er imidlertid evne til kritisk tenkning og refleksjon. Språk, historie og matematikk er alle praktisk nyttige fag, men også eksempler på fag som står sentralt i vår kulturelle utvikling og allmenne dannelse. Dannelse er vårt fremste bidrag til en kunnskapsrik, reflektert og samfunnsengasjert ungdom.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.