Flere får tilbud om å studere realfag ved UiB !

 

foto: UiB

11% flere får i disse dager tilbud om å studere realfag ved UiB.  Realfagene opplever i år en svært hyggelig økning i antallet førsteprioritetssøkere. Særlig gjelder dette fag som biologi, molekylærbiologi, geovitenskap, fiskehelse samt teknologifagene. Vi opplever også en økt interesse for lektorutdanning innen realfag; dette er særdeles viktig med hensyn på realfagskompetente lærere. Flere enn tidligere er også godt kvalifisert for realfagsstudier. Vi har derfor besluttet å tilby vel 100 flere søkere studieplass ved realfagene – dette er en økning på 11% fra 2010.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.