Professor Peter Haugan med internasjonalt prestisjeverv

Peter Haugan ny vice-chair i Unesco's Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC).

 Selv om professor Peter Haugan går av som leder av Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen i løpet av høsten blir han ikke arbeidsledig av den grunn. Nylig ble han valgt til vice-chair i UNESCO’s Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC). Som vice-chair skal han representere interessene til ikke mindre enn 24 nasjoner – hele Europa i tillegg til USA, Canada og Israel. IOC koordinere UNESCO’s aktiviteter innen bl. annet marin forskning, overvåkning av havområder, kartlegging av klimaendringer, risikovurderinger og klimatiltak. Oppgaven som vice-chair vil derfor by på både vitenskapelige, samfunnsmessige og diplomatiske utfordringer. 

Peter Haugan har lenge hatt et internasjonalt engasjement langt ut over det en kan forvente av en universitetsprofessor. Nå har dette engasjementet samt hans kunnskap og kompetanse plassert han i en solid internasjonal lederposisjon. Ved UiB liker vi å tro at vår lange tradisjoner innen klima og marin forskning har gitt professor Peter Haugan et godt fundament for hans virke. Vi gleder oss over hans nye, internasjonale verv!

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.