Jeg blogger, ergo er jeg!

Ville René Decartes vært aktiv bruker av sosiale medier ? (bilde hentet fra Wikipedia)

Originalversjonen av utsagnet er det René Decartes som står bak: ”cogito ergo sum», jeg tenker, ergo er jeg.  Blogg-versjonen kan vel neppe sies å ha like stor filosofisk dybde som originalversjonen. Fordelen er imidlertid at du kan bytte ut ”blogger” med et hvilket som helst verb knyttet til bruk av sosiale medier, og utsagnet beskiver hvordan unge av i dag kommuniserer. Johan H. Andresen, investor, eier og daglig leder av FERD, har lansert sin egen twitterversjon, da i fransk tapning – trolig i håp om å ivareta utsagnets filosofiske ambisjoner – ”je twittre, donc, je suis”.  

Sosiale medier som blogg, Facebook og Twitter formidler shoppingserfaringer og andre hverdagstrivialiteter, men har også vist seg som kraftfulle verktøy i politisk mobilisering. Som utdanningsinstitusjon er det viktig å innse hvilke endringer i kommunikasjon slike sosiale medier representerer og hvilke muligheter disse kan komme til å gi oss i vår undervising. Også forskere har tatt i bruk  sosial medier i formidling. Simon Schaffer, University of Cambridge, sier til Nature at sosiale medier, som Twitter, ikke skiller seg i vesentlig grad fra ordinær formidling av forskningsresultater mellom forskere. Han minner om at vitenskapelige tidsskrifter i begynnelsen trykket brev fra forskere hvor de beskrev sine siste arbeider.Vi ser allerede at vitenskapelige artikler er elektronisk tilgjengelig lenge før de foreligger på trykk. ”Open Access”-tidsskrifter har helt frigjort seg fra de konvensjonelle forlagene. Blogg, Facebook pg Twitter kan bli de neste kommunikasjonskanalene for forskningsresultater. Dette reiser imidlertid en rekke spørsmål, slik som kvalitetssikring gjennom fagfellevurdering og ikke minst hvordan orientere seg i en jungel av informasjon. Allerede er tilfanget av elektronisk tilgjengelige artikler stort og databaser som tilbyr oversikt økende.  Søkeverktøy og strategier for å skaffe oversikt over publiserte forskningsresultater foreligger kun i versjon 1.0!

Mange forskere har følt et betydelig press for å publisere sine forskningsfunn; kanskje det noe depressive utsagnet ”publish or perish” blir byttet ut med det noe mer entusiastiske ”jeg publiserer/blogger/twittrer (stryk det som ikke passer), ergo er jeg” !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.