Tenk utenfor boksen !

Paul Davies, professor ved Arizona State University, er en akademiker som er villig til ‘å tenke utenfor boken’. Det skiver Nature News.  Som teoretisk fysiker har han gjennom en mannsalder gitt vesenlig bidrag til vår forståelse av universets opprinnelse og sorte hull. ”Vi skal reise de store spørsmålene”, sa statsråd Tora Aasland ved inngangen til vårt hjemlige Vitenskapsår. De store spørsmålene var nettopp hva Paul Davis beskjeftiget seg med. Han kunne ha fortsatt sin solide karriere inne teoretisk fysikk og astrofysikk hadde det ikke vært for en henvendelse fra National Cancer Institute (NCI) i USA.

Kreft er en av vår tid største helseutfordringer, og da ikke bare i den industrialiserte verden. NCI har – sammen med offentlige og private institusjoner over hele verden – investert store summer i kreftforskning over mange år. På tross av klare nyvinninger innen kreftdiagnostikk og –behandling er kreft en økende utfordring globalt. Daværende presidentkandidat Barak Obama laserte derfor i 2008, sammen med sin visepresidentkandidat Biden, den såkalte ’The Obama-Biden plan to combat caner’. I denne planen slår Obama fast at en dobling av forskningsinnsatsen er nødvendig den nærmeste årene.

NCI ønsket ikke bare å satse på kjente hester. Mer av det samme er ikke nødvendigvis oppskriften på gjennombrudd. NCI inviterte derfor den teoretiske fysikeren Paul Davies til å tenke helt utenfor boksen og studere kreft fra en utradisjonell innfallsvinkel.  Paul Davies leder i dag ett av 12 sentra i USA hvor fysikere og kreftbiologer skal studere en av vår tids aller største helseutfordringer.

Å tenke utenfor boksen er en forutsetning for vitenskapelige gjennombrudd og vesentlige endringer i vår forståelse av naturen. Som forsker er dette imidlertid høyrisikosport. Sannsyneligheten for å mislykkes i å frembringe ny innsikt er stor. Det er derfor fristende å holde seg innenfor det kjente og etablerte – ikke minst fordi det da er langt letter å få antatt sine arbeider og finansiert sin forskning. Originalitet og visjoner skal være avgjørende når søknader om prosjektermidler evalueres. Likevel er det liten tvil om at det kjente og trygge nok lettere lar seg finansiere. Resultatet kan bli ’de små skritts’-forskning snarere enn betydningsfulle gjennombrudd.

Statsråd Aasland inviterte ved inngangen til Vitenskapsåret til å stille de store spørsmålene – det er forskningens viktigste oppgave. Vår utfordring er å studere disse spørsmålene ved ’å tenke utenfor boksen’ !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.