Arkiv for juni, 2011

Juks i forskning – uvesentlig ?

19 juni, 2011

Torsdag denne uken lanserte Humanist Forlag boka Juks av forfatter, forskningsjournalist og høgskolelektor Erik Tunstad.

Eirk Tunstad er en meget leseverdig skribent og forfatter. Som redaktør for forskning.no og nå fast bidragsyter til Morgenbladet har han lagt lista for norsk forskningsjournalistikk på et fortjenestefullt høyt nivå. Tidligere har han bl. annet utgitt boken Darwins teori og er nå aktuell med boken Juks. Her tar han for seg alt fra det mest patetiske til det mest spektakulære forskningsfusk vitenskapshistorien kjenner til.

I samtale med bl. annet Verdibørsen, NRK P1, denne uken sier Tunstad at forskningsjuks sjelden er av større viktighet; ikke fordi forskning og forskningsresultatene ikke er av betydning, men fordi historien nettopp viser at forskningsjuks blir avslørt før eller senere.  Selv om jeg er tilbøyelig til å være enig med forfatteren bør det legges til at vi tross alt kun har kunnskap om de sakene hvor juksemakeren faktisk er avslørt !

I en kronikk om forskningsfusk og kultur i Morgenbladet fremholder jeg at vi neppe kan avverge det mest spektakulære av forskningsfusk. Sannsyneligheten for at disse blir oppdaget er imidlertid høy fordi det ofte handler om fusk hvor resultatene er av stor viktighet og dermed gjenstand for nøye granskning av fagfeller og videre forskning.  Hva så med det mindre spektakulære – for eksempel å ’pynte på data’ slik at de stemmer med forskerens oppfatning av tingenes tilstand ? Siden all ny forskning bygger på tidligere forskning kan juks som i seg selv er ubetydelig likevel være med å underbygge en forståelse som er feilaktig.  Denne type juks er trolig mye mer utbredt og langt vanskeligere å oppdage. Selv forskningsfusk som ikke får konsekvenser er alvorlig fordi det bryter så fundamentalt med hva forskning står for: kritisk granskning av eksisterende kunnskap.

Forskningsjuks vil alltid være vitenskapelig selvmord for den enkelte forsker. Verre enn som så er det at forskningsjuks bryter ned tilliten til forskning og vitenskap.   Forskningsfusk er derfor aldri uvesentlig – kanskje ikke når det gjelder det enkelte resultat, men for forsknings integritet og  for vitenskap som institusjon.

“Most PhD students is not going to becoming academics”

2 juni, 2011

David Willets, Minister of Science and Universities

Tidligere denne uken arrangerte organisasjonen ’Science is Vital’ debattmøte om unge forskeres karrieremuligheter i Storbritannia. ’Science is Vital’ er en gruppering britiske forskere som arbeider mot kutt i offentlig forskningsfinansiering og de samfunnsmessige konsekvensene dette medfører. Statsråd for forskning og universiteter, David Willetts, erkjenner at karrieremulighetene er begrenset på tross av stort behov for høyt utdannede akademikere. Statsråden har lovet å skjerme forskning og høyere utdanning fra de kutt som offentlig sektor i Storbritannia ellers gjennomgår. Dette håper han bl. annet skal ha positiv effekt for karrieremulighetene.

Margaret Harris, PhD, Durham University, påpeker det åpenbare statsråden ikke berører i sin innledning om karrieremulighetene: “Most PhD students is not going to becoming academics”.  Hun etterspør hva som kan gjøres for å tilpasse forskerutdanning til det faktum at de fleste doktorgradskandidater ikke skal jobbe innenfor universitets- og høgskolesektoren, men innen industri og næringsliv.

Ved vĂĄrt fakultet utdannes 70-80 nye doktorer ĂĄrlig. Dette er langt flere enn det som trengs for ĂĄ opprettholde vĂĄr egen vitenskapelige stab.  De færreste av disse kan dermed forvente seg en karriere som universitetsansatt. Det er heller ikke ønskelig at majoriteten forblir hos oss. Mobiliteten av norske forskere er svært lav og kandidater utdannet hos oss bør kunne betrakt Norden – i det minste – som sitt potensielle arbeidsmarket.  Jeg har tidligere pĂĄpekt i en kronikk i BT om kunnskap som nøkkelen til fremtidens verdiskapning at vi trenger langt flere kandidater med forskerutdanning i industri og næringsliv. I land hvor privat sektor bruker vesentlig større summer pĂĄ forskning og utvikling er det ogsĂĄ langt flere arbeidstakere med forskerutdanning innen industri og næringsliv. VĂĄre doktorgradsstudenter mĂĄ i større grad orientere seg mot en karriere som forsker innen den kunnskapsintensiv delen av næringslivet.

Margaret Harris stiller spørsmål om utdanningen er tilpasset det arbeidsliv de fleste forskere utdanner seg til – altså det kunnskapsintensive næringsliv.  Hovedårsaken til at karrieremulighetene i norsk privat sektor er begrenset for kandidater med forskerutdanning er trolig i liten grad innholdet i utdanningen. Snarer har vi vært for lite flinke til å vise næringslivet hvilken nytte de kan ha av doktorgradsutdannede ansatte. Et nærmere samarbeid med næringsliv om forskning og utdanning– særlig gjennom ordningen med nærings-PhD – er trolig det viktigste enkelttiltak for å bedre karrieremulighetene for våre aller høyeste utdannende kandidater.

Debatten i regi av ‘ Science is Vital’ følger du her.

Tenk utenfor boksen !

2 juni, 2011

Paul Davies, professor ved Arizona State University, er en akademiker som er villig til ‘ĂĄ tenke utenfor boken’. Det skiver Nature News.  Som teoretisk fysiker har han gjennom en mannsalder gitt vesenlig bidrag til vĂĄr forstĂĄelse av universets opprinnelse og sorte hull. ”Vi skal reise de store spørsmĂĄlene”, sa statsrĂĄd Tora Aasland ved inngangen til vĂĄrt hjemlige VitenskapsĂĄr. De store spørsmĂĄlene var nettopp hva Paul Davis beskjeftiget seg med. Han kunne ha fortsatt sin solide karriere inne teoretisk fysikk og astrofysikk hadde det ikke vært for en henvendelse fra National Cancer Institute (NCI) i USA.

Kreft er en av vĂĄr tid største helseutfordringer, og da ikke bare i den industrialiserte verden. NCI har – sammen med offentlige og private institusjoner over hele verden – investert store summer i kreftforskning over mange ĂĄr. PĂĄ tross av klare nyvinninger innen kreftdiagnostikk og –behandling er kreft en økende utfordring globalt. Daværende presidentkandidat Barak Obama laserte derfor i 2008, sammen med sin visepresidentkandidat Biden, den sĂĄkalte ’The Obama-Biden plan to combat caner’. I denne planen slĂĄr Obama fast at en dobling av forskningsinnsatsen er nødvendig den nærmeste ĂĄrene.

NCI ønsket ikke bare å satse på kjente hester. Mer av det samme er ikke nødvendigvis oppskriften på gjennombrudd. NCI inviterte derfor den teoretiske fysikeren Paul Davies til å tenke helt utenfor boksen og studere kreft fra en utradisjonell innfallsvinkel.  Paul Davies leder i dag ett av 12 sentra i USA hvor fysikere og kreftbiologer skal studere en av vår tids aller største helseutfordringer.

Å tenke utenfor boksen er en forutsetning for vitenskapelige gjennombrudd og vesentlige endringer i vår forståelse av naturen. Som forsker er dette imidlertid høyrisikosport. Sannsyneligheten for å mislykkes i å frembringe ny innsikt er stor. Det er derfor fristende å holde seg innenfor det kjente og etablerte – ikke minst fordi det da er langt letter å få antatt sine arbeider og finansiert sin forskning. Originalitet og visjoner skal være avgjørende når søknader om prosjektermidler evalueres. Likevel er det liten tvil om at det kjente og trygge nok lettere lar seg finansiere. Resultatet kan bli ’de små skritts’-forskning snarere enn betydningsfulle gjennombrudd.

Statsråd Aasland inviterte ved inngangen til Vitenskapsåret til å stille de store spørsmålene – det er forskningens viktigste oppgave. Vår utfordring er å studere disse spørsmålene ved ’å tenke utenfor boksen’ !

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.