Norske forskere publisere mer, men uteblir siteringene ?

NorForsk la for kort tid siden frem en undersĂžkelse av forskningsaktiviteten ved nordiske universiteter. UndersĂžkelsen viser at norske forskere har Ăžkt den vitenskapelige produksjon i stĂžrre grad enn sine nordiske kolleger. Graden av siteringer har derimot ikke Ăžkt tilsvarende. Aftenposten slĂ„r fast tidligere denne uken at ’Universitetene ikke er best i noen fag’ og viser til resultatene i NorForsk rapporten.

Aftenpostens konklusjon kan med fordel nyanseres noe: NorForsk-rapporten viser at Universitetet i TromsĂž kommer godt ut sammenlignet med nordiske universitetet dersom en ser pĂ„ fiskeriforskningen, det samme gjelder biologi ved UiO og fysikk og matematikk ved NTNU. SĂŠrlig godt kommer imidlertid geovitenskap ved vĂ„rt eget fakultet ved UiB – noen som gjenspeiler vĂ„r rimelig unike posisjon innen klimaforskning.

Det er gledelig at norske forskere publiser flere artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Antall siteringer en artikkel oppnÄr gjenspeiler interessen for arbeidet som er utfÞrt. Det vil imidlertid ta tid fÞr en Þkning i antall publiserte artikler gjÞr seg gjeldene i Þkt siteringsrate. Dessuten mÄ de publiserte arbeidene anses som sÄ vidt viktige og interessante for andre forskere at de faktisk siteres.

Antall publiserte arbeider vil kunne fortelle oss noe om omfanget av forskningsaktivitet; siteringer vil pÄ samme mÄte si noe om interessen for forskningsresultatene.  Det er imidlertid viktig Ä pÄpeke at ingen av disse to indikatorene i seg selv forteller noen om kvaliteten pÄ forskningen som er utfÞrt. Sidney Brenner har presisert det Äpenbare, men like fullt viktige:

’What matters absolutely is the scientific content of a paper and nothing will substitute for either knowing or reading it’

(Nature 1995; 375:624)

’Konsentrer resursene’ uttaler undertegnede i en kommentar til Aftenposten mandag denne uken. Dersom vi skal Ăžke omfanget og bedre kvaliteten av vĂ„r forskning – uansett hvordan dette eventuelt mĂ„tte mĂ„les – kreves det at vi bruker de begrensede resursene vĂ„re pĂ„ best mulig mĂ„te.  Å spre resursene tynt ut over forsknings-Norge er i sĂ„ mĂ„te en svĂŠrt sĂ„ dĂ„rlig strategi.  Dette betyr pĂ„ ingen mĂ„te at vi skal oppgi breddeuniversitetstanken, men at vi mĂ„ tĂžrre Ă„ tildele midler etter kvalitet. Begrensede forskningsmidler mĂ„ ikke brukes til Ă„ realisere helt andre mĂ„lsetninger enn de rent forskningsmessige, slik som for eksempel distriktspolitiske mĂ„l.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.