”Alle vil ta matte” !

Det skriver Dagens Næringsliv fredag den 6. mai etter besøk ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.  Det er ikke hver dag at DN bruker 3 sider på omtale av en videregående skole, men så er da heller ikke Nordahl Grieg vgs en hvilket som helts skole: skolen er nystartet og hadde fra første dag en ambisjon om at elevene skulle velge realfag i langt større grad en vanlig.  Nye undervisningsformer som omfatter elektroniske læringsplattformer og nært samarbeid med forskere ved vårt eget fakultet har medført at 60% av elevene sier de kommer til å velge realfaglinjen.  

Nordahl Grieg vgs har åpenbart knekket koden; klar strategi, nye virkemidler og samarbeid med universitetet er noe av årsakene bak suksessen.  Andre skoler forsøker det samme.  Ullern vgs i Oslo har inngått et tilsvarende samarbeid med Radiumhospitalet. En ny skole – med realfag og forskning som profil –  skal ligge vegg i vegg med topp moderne forskningslaboratorier.  Elevene skal ta del i forskningsvirksomheten ved sykehuset og arbeide sammen med forskerne i tillegg til at disse skal ta del i undervisningen.

Skal vi lykkes med å rekruttere flere til studier i realfag og teknologi er det helt åpenbart at vi må gå nye veier – en av disse er et nærmere samarbeid mellom skole og universitet. Fakultetet håper å utvide samarbeidet med Nordahl Grieg vgs og ser vi frem til mange dyktige og motiverte studenter fra Nordahl Grieg videregående skole i årene som kommer.

Gratulerer med solid arbeid og fantastisk profilering av Nordahl Grieg videregående skole !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.