Fagerbergutvalget konkluderer idag

”Vi mĂ„ vĂ„ge Ă„ stille kritiske spĂžrsmĂ„l ved om det er god nok sammenheng mellom de ressurser vi setter inn i forskningen og resultatene vi fĂ„r”; dette uttalte statsrĂ„d aasland da Fagerbergutvalget ble nedsatt i 2009. Siden den gang har regjeringen lansert Forskningsbarometeret hvor 24 nĂžkkelindikatorer for norsk forskning og innovasjon presenteres. I dag overleverte Fagerbergutvalget sin utredning til statsrĂ„d Aasland. Utvalgets analyse viser betydelige forskjeller mellom institusjonene med hensyn pĂ„ forskningsproduksjonen de fĂ„r ut av tildelte midler og hvilket gjennomslag forskningen har.

Det er naturligvis alltid berettiget Ă„ spĂžrre om vi bruker resursene vĂ„re pĂ„ en best mulig mĂ„te. Ved vĂ„rt fakultet alene omsetter vi for Ÿ milliard kroner pr Ă„r.  Selv om vi kan gjĂžre god bruk av enda flere resurser forvalter vi til daglig store summer pĂ„ vegne av det offentlige og andre finansieringskilder. Det er da mer enn rimelig at hvordan vi forvalter vĂ„re resurser har en viss interesse !  SpĂžrsmĂ„let er imidlertid om vi er i stand til Ă„ mĂ„le forskningsproduksjon pĂ„ en fornuftig mĂ„te ? Antall vitenskapelige artikler sier naturligvis noe om omfanget av vitenskapelig aktiviteten og antall ganger en artikkel sitteres mĂ„ kunne forventes Ă„ vĂŠre knyttet til interessen for forskningen som er utfĂžrt.  Det er imidlertid ikke lett Ă„ mĂ„le kvalitet og en rekke mer og mindre sofistikerte surrogatindikatorer er utviklet. I vĂ„r iver etter Ă„ evaluere forskningseffektivitet og produktivitet er det viktig Ă„ huske at:

”Ikke alt som kan telles teller og ikke alt som teller kan telles”  

StatsrÄd Trond Giske under Ärets Christie-konferanse

Utsagnet er tillagt Einstein – uansett; surrogatindikatorer for kvalitet vil alltid vĂŠre nettopp det: surrogatindikatorer.  Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal ha et kritisk blikk pĂ„ vĂ„r egen forskningsproduksjon og resursutnytting. Vi skal bĂ„de akseptere og Ăžnske velkommen at samfunnet etterspĂžr hvordan vi benytter vĂ„re resurser og om de kan brukes bedre !

StatsrĂ„d Trond Giske gjestet Ă„rets Christiekonferanse og uttalte at: ”ingen ting er sĂ„ middelmĂ„dig som middelmĂ„dig forskning” 
 og det er vanskelig Ă„ vĂŠre uenig i akkurat det.  Det er da ogsĂ„ derfor vi Ăžnsker Ă„ prioritere kvalitet fremfor noe i vĂ„r egen forskning. God resursutnyttelse, men ogsĂ„ organisering som legger til rette for at fremragende forskningsresultater kan oppnĂ„s, er en helt sentral del av vĂ„rt fakultets strategi. 

 

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.