Dypdykk i havene vel så viktig som en månelanding ?

Fiskeri- og kystministeren fikk med seg en omvisning ved SFI for lakselusforskning

Samme dag som næringsminister Giske deltok på Christie-konferansen gjestet også fiskeri- og kystminister Lisbeth BergHansen UiB. Ønsket for besøket var en orientering om UiB’s marine forskningsvirksomhet.  Sammen med Det medisinsk fakultet og Det juridiske fakultet gav vårt fakultet statsråden en brei orientering om marin forskning og påpekte våre internasjonale ambisjoner.  Spesiell interesse vakte vår aktiviteter og forskningstema på tvers av fakulteter, slik som Hav og Helse og Hav- og sjørett for marine resurser samt Marin bioprospektering. Det er lite grunn til å tro at statsråden ikke anerkjenner UiB som en seriøs og sentral aktør innen internasjonal marin forskning etter orienteringen !

I møte med statsråden benyttet vi også anledningen til å understreke betydningen av ikke begrense forskningen til hvordan utnytt, men også hvordan utvikle de marine resursene. Skal det kunne gjøres må vi imidlertid har en lagt større kunnskap om resursene i havet. Statsråden poengterte selv at vi nok vet mer om månen enn om våre havdyp. Undertegnede benyttet da anledningen til å understreke at regjeringen kanskje burde gardere seg ved å satse på et dypdykk i havene så vel som en månelanding !

2 kommentarer til “Dypdykk i havene vel så viktig som en månelanding ?”

  1. Erik Sandquist Svarer:

    Først av alt, takk for at du blogger om forskningspolitikk fra din utsiktspost på Realafagsbygget.

    Din kommentar om dypdykk i havet dro tankene til JPI Healthy and Productive Seas and Oceans sitt visjonsdokument, nylig stemplet som et modent av Europakommisjonen, der det det står: «Seas and Oceans are the largest unexplored territy on Earth…The deep seas, in particular, are as poorly known as remore planets. Les mer her http://www.jpi-oceans.eu/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=jpi-oceans%2FHovedsidemal&cid=1253966100181&p=1253960389452

  2. dekanbloggen Svarer:

    Takk for at du minner oss om initiativet JPI Healthy and Productive Seas and Oceans. For oss – og mange andre med en betydelig aktivitet innen marin forskning – vil dette initiativet åpn en ny og betydlig arena for finansiering av forskning.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.