10% flere primærsøkere til realfagsstudiene ved UiB!

Undervisning Foto: Paul-Erik Rosenbaum Copyright: UiB<br><a href=http://www.uib.no/imagearchive/undervisningsdagen.jpg >Vis orginal</a>

Undervisning Foto: Paul-Erik Rosenbaum Copyright: UiB

Forrige studieår oppleve vi en solid økning til våre realfagsstudier – da særlig til de tradisjonelle disiplinfagene.  I år gjentar vi fremgangen med 10% økning i antall primærsøkere til våre realfags- og teknologistudier og for første gang passerer vi 1000 primærsøkere!  Dette er svært hyggelig – ikke minst med tanke på det store behovet for realfagsutdannede kandidater innen offentlig og privat sektor de nærmeste årene. Datateknologi, petroleums- og prosessteknologi, biologi og fiskehelse ser ut til å være de mest populære studiene hos oss denne gangen. Vi kunne tenke oss en sterk økning i antall søkere til  adjunktutdanningen i matematikk og naturfag også, men her synes interessen å være undret sammenlignet med tidligere år.

Vårt fakultet ønsker å bidra til å utdanne mange og godt kvalifiserte realfagskandidater til et fremtidig arbeidsliv; god søkning er en forutsetning. Vi håper også at de økonomiske rammevilkårene vil tillate at vi tar opp flere studenter sammenlignet med i fjor, samtidig som vi evner å opprettholde høy undervisningskvalitet – det skylder vi de studenter som har valgt oss som studiested !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.