– Hassels undervisning var forskningsrettet,

det forteller professor em. Edgeir Benum ved Forum for universitetshistorie og forfatter av UiO’s historie til Aftenposten.

Nobelprisvinneren Odd Hassel var ikke bare eminent forsker, men også en fremragende underviser. Bildet er hentet fra nettsidene til Nobelstiftelsen.

Historien om den norske nobelprisvinneren Odd Hassel gir oss fortsatt oppskriften på god undervisning og fremragende forskning. – Historien om Hassel i Oslo er i uvanlig grad en historie om undervisning som forskningsstrategi, skriver Aftenposten i anledning UiO’s 200-årsjubillum og UNESCO’s internasjonale kjemiår. Gjennom å integrere undervisning og forskning greide Hassel å trekke til seg mange og gode studenter og bygde opp et – etter datidens forhold – svært så sterkt miljø ved UiO.

Forskningsbasert undervisning er også vår oppskrift på god læring; spørsmålet er i hvor stor grad vi kan finansiere denne integrerte undervisningsformen.  Bachelor-programmet i Nano-vitenskap er et godt eksempel; allerede i første år får studentene ta del i arbeidet til de ulike forskningsgruppene.  Dette oppleves som motiverende og møte mellom student og lærer blir langt mer stimulerende enn ved tradisjonelle forelesninger. Bachelor-programmet i Nano-vitenskap er til gjengjeld svært kostnadskrevende og vi har på ingen måte tilstrekkelig økonomi til at alle våre programmer kan legges opp på samme måte.

Behovet for høyt utdannede arbeidstakere øker.  Vi – som andre institusjoner – ønsker å bidra til å utdanne flere realfagskandidater, både på bachelor- , master- og PhD-nivå. En økning i antall studenter må imidlertid sees i sammenheng med de resurser vi rår over og hvilke forventninger som stilles til studiekvalitet.

Regjeringen har oppfordret til SAK – d.v.s. samordning, arbeidsdeling og konsentrasjon – i universitetets- og høgskolesektoren.  Høgskolene er etter hvert svært stor og dyktige aktører innen realfags- og teknologiutdanning på bachelor-nivå.  Vårt fortrinn er i stor grad forskningsbasert utdanning. Vårt viktigste bidrag til SAK bør kanskje være å konsentrere oss om kostnadskrevende integrert forskning og utdanning; det ville imidlertid ha ledet til økonomisk ruin.

Nobelprisvinneren Odd Hassel var ikke bare en eminent vitenskapsmann; han visste også hvordan god utdanning skulle bedrives.  Oppskriften har ikke endret seg synderlig siden Odd Hassel bygde opp kjemifaget og –undervisningen ved UiO; utfordringen er å finansiere kvalitet.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.