‘Science and innovation are central to the United Kingdom’s economic growth and recovery’,

det sier Storbritannias finansminister George Osborne i flg Nature News. Finansministeren budsjettforslag omfatter bl. annet 100 million pund til styrking av forskningsinfrastruktur.  Rett nok var Storbritannias forskningsbudsjett magrere i fjor, men – som den eneste sektoren – spart for kutt. ’Extra cash a boost for science and engineering‘, sier Imran Khan, direktør for Campaign for Science and Engineering i Storbritannia.

Per Brandtzæg stilt spørsmål om hvem som bestemmer i norsk forskning i en kronikk i Morgenbladet tidligere i år.  Ikke overraskende utpeker han verken statsråd Aasland, statssekretær Lekve eller Arvid Hallen, direktør i Forskningsrådet, som den viktigste premissleverandør for norsk forskning; svaret var snarere finansminister Sigbjørn Johnsen.  Desto viktigere er det at vår finansminister kommer til samme erkjennelse som Storbritannias George Osborne – og tar konsekvensen av det !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.