Tysklands forsvarsminister måtte gå etter forskningsfusk

Morgenbladet skriver denne uken om statsråd zum Gutenberg, forsvarminister i Tyskland, som er tatt i plagiat under arbeidet med sin egen doktorgrad. Etter massivt press fra tusenvis av akademikere og studenter måtte altså zum Gutenberg trekke seg fra sin statsrådspost. Avisen Allgemeine Zeitung skriver, ifg Morgenbladet, at saken aldri handlet om mangel på referanse og kildehenvisninger, men sannferdighet og troverdighet.

Sannferdighet og troverdighet er selve kjerneverdiene som vitenskap og forskning står og faller med. Forskerutdanningen må derfor kompromissløst formidler disse verdiene til våre studenter. Også hos oss har det vært eksempler på plagiat, noe som forteller meg at en sunn forskningskultur bygges gjennom kontinuerlig pågående prosesser.  Jeg har tidligere skrevet en kronikk i Morgenbladet om forskningskultur og –fusk, hvor jeg understreker behovet for å bygge sunne forskningskulturer. Dette er viktigere enn noen sinne siden forskning må og skal være kompetitiv.  Dersom en kompetitiv forskningskultur får utvikle seg uten at kjerneverdier som sannferdighet og troverdighet samtidig bygges inn vil forskningsfusk lettere forekomme.

Også brukere av forskningsresultater må oppdras i forskningens kjerneverdier. I den senere tid har vi sett flere eksempler på at bl. annet offentlige etater forsøker å manipulere forskningsresultater og –konklusjoner. Dersom en ønsker seg kunnskapsbaserte beslutninger er naturligvis en slik praksis helt uakseptabel. Forskningsministeren har da også gått i rette med slik adferd.  Dette viser at kunnskap om forskningens kjerneverdier er viktig ikke bare hos forskerstudenter, men også de som benytter, formidler og kommenterer forskningsresultater og –konklusjoner.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.