Det finns ett grundläggande systemfel i Sveriges nuvarande forskningsfinansiering,

det skriver Professor Bo Ahrén, dekanus ved Lunds universitet, i en kronikk på Newmill.se.  Han viser til at mesteparten av svensk forskning finansieres via eksterne kilder med kort tidshorisont samtidig som grunnbevilgningene til fakultetene svekkes. Konsekvensen er at forskere i mindre grad satser på langsiktige og potensielt nyskapende forskning og at ’Sverige bara driver forskning som är more of the same’, skriver Ahrén. Han er bekymret for at ’verkligt banbrytande forskningsupptäckterna, de som verkligen kommer samhället till godo, sker i helt andra delar av världen’.

Målsetningen for vårt fakultet er å øke eksternfinansierte forskningsaktivitet de nærmeste årene ut fra den antagelse at forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet ikke vil øke nevneverdig. Står vi da i fare for å stimulere inkrementell – eller ’more-of-the-same’ forskning – snarere enn reel nyskapende forskning ?  Ikke nødvendigvis; dersom den eksterne finansieringen er langsiktig og tildeles på grunnlag av vitenskapelig kvalitet vil den gi oss et reelt handlingsrom som en defensiv grunnbevilgning ikke evner.  Det må likevel være en rimelig balanse mellom eksternfinansiert forskning og forskning finansiert over grunnbevilgningen.  Ved vårt fakultet er ca. 40% av all forskning eksternt finansiert – målsetningen vil være å øke denne til rundt 50%.  Ved professor Ahréns eget fakultet er situasjonen helt annerledes, men ganske typisk for svensk akademia: i 1993 utgjorde eksternt finansiert forsking 50% av den totale forskningsaktiviteten; i 2009 var ekstern finansieringen økt fire ganger omfanget av forskning finansiert over grunnbevilgningen !

Konkurranseutsatt, ekstern forskningsfinansiering kan i aller høyeste grad fremme god forskning, men må være:

–         langsiktig (3-4 år er for kort tidshorisont, vitenskapelige ’quick-wins’ hemmer nyskapende forskning)

–         tildeles på grunnlag av vitenskapelig kvalitet alene

–         ikke tematisk (begrenser nyskapning og konkurranse på grunnlag av kvalitet)

 Professor Bo Ahrén er ingen hvem-som-helst i Svensk forskning; med i overkant av 600 publiserte vitenskapelige artikler, mer enn 15 000 siteringer og en h-indeks på nær 60, er han en av Sveriges mest-publiserende forskere.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.