Utdanning er viktigere enn forskning,

det uttalte direktør Erlend Bjørtvedt, Telenor, om universitetenes rolle under et debattmøte om forskning og verdiskapning avholdt på Stortinget tidligere denne måneden i regi av Arbeiderpartiets forsknings- og kunnskapsnettverk. Utdanning av kandidater til et stadig mer kompetanseintensivt arbeidsmarked er så uomtvistelig en av våre kjerneoppgaver. Det er da særdeles interessant å vite hvordan våre kandidater blir mottatt og om de innfrir de forventninger arbeidslivet stiller.

KOMPETANSE 2010 - en kartlegging av utdanningsbehov, synligheten til UiBs utdannelser og samfunnets syn på på UiBs kandidater.

KOMPETANSE 2020 – en kartlegging av utdanningenes relevans og samfunnets behov ved UiB – ble lagt frem for kort tid tilbake. En av hovedkonklusjonene er at: ”Arbeidsgivernes vurderinger av kandidatene fra UiB er gjennomgående positive. Særlig får kandidater med naturvitenskapelig bakgrunn positive vurderinger.”  Faglig og teoretisk kunnskap, evne til å tilegne seg ny kunnskap, kritisk tenkning og analytiske ferdigheter bedømmes svært høyt (over 4 på en skala fra 1 til 5) hos våre kandidater. Evne til formidling, relasjons- og nettverksbygging, organisering og evne til å arbeide under tidspress bedømmes noe svakere (svakt under 4 på en skala fra 1 til 5).

Sammenlignet med de øvrige studier ved UiB bedømmes våre kandidater godt – særlig faglig/teoretisk – det skal vi være godt fornøyd med.  Det er imidlertid forbedringspotensiale når det gjelder ferdigheter som i større grad er knyttet til en yrkessituasjon enn en studiesituasjon. Nye studieformer vil i størregrad være sammenfallende med yrkessituasjonen og derfor være viktig for å forberede våre kandidater for et kompetanseintensivt næringsliv.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.