Forskning skal gjøre Kina til en økonomisk supermakt,

det skiver Nature New på sine nettsider. Myndigheter pøser enorme summer inn i forskning og utvikling for å realisere denne visjonen. Kinesiske forskere kan glede seg over en økning i forskningsbudsjettene på formidable 70% fra i fjor. Allerede i 2008 var forskningsbudsjettene på ca. 1.5 % av BNP; til sammenligning bruker Norge 1.6 % i flg siste tall fra

F&U budsjett som andel av brutto nasjonalprodukt (kilde:UNESCO/Nature News)

NIFU Step. I tillegg til en formidabel økning i forskningsbudsjettene de siste 10 årene, skal det nå satses stort på innovasjon frem mot 2020, i flg Nature News. Forskning og innovasjon innen stamcelleforskning, kjernekraft, miljø, materialteknologi, informasjonsteknologi og helse skal gi verdiskapning og økonomisk vekst. Tre nye forskningsparker etableres for særlig å styrke brobyggingsforskning innen fornybar energi, informasjonsteknologi og biomedisin. Dersom kunnskap er nøkkelen til fremtidens verdiskapning også for Norge, kan det være vi har noe å lære av Kina i dere satsning på forskning, utvikling og innovasjon ?

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.