…the profound lack of scientific literacy….

Det er ikke uvanlig ”å kokettere over manglende kunnskap i naturfag og deres dårlige prestasjoner i faget på skolen” skiver professor Gaute Einevoll ved UMB i ’Naturvitenskap og dannelse – hva alle bør vite om naturvitenskap’.  Einevoll har ’journalister, og andre som liker å fremstå som generelt samfunnsorienterte’ i tankene.

Leon Borstein – rektor ved Bard College, utøvende musiker og dirigent for The American Symphony Orchestra – har innført det han kaller Citizen Science program for kunstfagstudenter ved Bard College; det skriver New York Times.  Dr. Borstein sier til NYT at: “The most terrifying problem in American university education is the profound lack of scientific literacy for the people we give diplomas to who are not scientists or engineers”.

Realfagsprofessorer forventes å påpeke behov for realfagskompetanse blant befolkningen; kanskje er det mer virkningsfullt dersom kulturpersonligheter og andre profilerte samfunnsaktører fronter bekymring for ’scientific illiteracy’ ?

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.