– Realistane vann forskingsuniversitetet, men tapt skulen.

Det skriver Apollon i sitt temanummer om UiOs historie.  Sosiologen Fredrik W. Thune sier til Apollon at: – På sekstitalet sette realistane forskingsverksemda over alle omsyn og sendte dei fagleg svakaste kandidatane ut i skulen. Slik bidrog Universitet i Oslo sjølv til å svekkja realfaga i samfunnet.

Dyktige og motiverte realfagslærere er helt avgjørende for elevenes faglige ferdigheter og rekruttering til senere realfagsstudier.  Dersom universitetene systematisk har kanaliserte de svakeste kandidatene til skoleverket er det å skyte seg selv i foten. Nå tror jeg universitetene har begrenset innvirkning på studenters yrkesvalg. Samtidig erkjenner jeg at aktiv rekruttering av de beste kandidatene til universitetsstillinger kombinert med lav anerkjennelse av læreryrket påvirker hvor de sterkeste kandidatene søker seg. Anerkjennelsen av læreryrket må helt klart heves – det gjelder for så vidt ikke bare realfagslærere! – Gjennom undervisning får foreleserne også mulighet til å utfordre og påvirke studentene. Å bidra til unge menneskers akademiske og politiske formasjon (dannelse) er et privilegium; det skrev masterstudent Andreas Snildal i Morgenbladet i 2008. Undervisning burde være et privilegium ikke bare for universitetslærere, men også lære i grunn- og videregående skole.  Samfunnets anerkjennelse er imidlertid en forutsetning for at oppgaven skal oppfattes som et privilegium. 

En av de aller viktigste oppgavene vårt fakultet har er å utdanne motiverte, faglig sterke og inspirerende lærere. Det er derfor avgjørende at vi når våre mål for den integrerte adjunkt- og lektorutdanningen. Skolelaboratoriet i realfag er et  bindeledd mellom fakultetet og skoleverket, og tilbyr viktig etter- og videreutdanning for realfagslærere. Samarbeidet med Nordahl Grieg vgs er spesielt interessant som modell for samhandling mellom skoleverk og universitetet; her trekkes våre fagfolk inn i undervisningen med stort hell. Samarbeidet kan helt sikkert videreutvikles; hva om vi gikk sammen om en forsknings- og innovasjonslinje ? Modellen er allerede i ferd med å realiseres ved Nye Ullern vgs i Oslo.  Skolen – som åpner om ca 3 år – er samlokaliser med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Her vil forskere ta del i undervisning i realfag og entreprenørskap samtidig som elevene får adgang til topp moderne laboratorier. Elevene vil også kunne delta i forskningsprosjekter som foregår i innovasjonsparken.

Det er sikkert en hel rekke ulike tiltak som kan iverksette for å øke interessen for og kvaliteten av realfagsundervisning i skolen. Det viktigste hos oss er kanskje at vi selv anerkjenner betydningen av og vår institusjons ansvar for god realfagsundervisning i skolen.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.