– Realistane vann forskingsuniversitetet, men tapt skulen.

Det skriver Apollon i sitt temanummer om UiOs historie.¬† Sosiologen Fredrik W. Thune sier til Apollon at: – P√• sekstitalet sette realistane forskingsverksemda over alle omsyn og sendte dei fagleg svakaste kandidatane ut i skulen. Slik bidrog Universitet i Oslo sj√łlv til √• svekkja realfaga i samfunnet.

Dyktige og motiverte realfagsl√¶rere er helt avgj√łrende for elevenes faglige ferdigheter og rekruttering til senere realfagsstudier.¬† Dersom universitetene systematisk har kanaliserte de svakeste kandidatene til skoleverket er det √• skyte seg selv i foten. N√• tror jeg universitetene har begrenset innvirkning p√• studenters yrkesvalg. Samtidig erkjenner jeg at aktiv rekruttering av de beste kandidatene til universitetsstillinger kombinert med lav anerkjennelse av l√¶reryrket p√•virker hvor de sterkeste kandidatene s√łker seg. Anerkjennelsen av l√¶reryrket m√• helt klart heves ‚Äď det gjelder for s√• vidt ikke bare realfagsl√¶rere! – Gjennom undervisning f√•r foreleserne ogs√• mulighet til √• utfordre og p√•virke studentene. √Ö bidra til unge menneskers akademiske og politiske formasjon (dannelse) er et privilegium; det skrev masterstudent Andreas Snildal i Morgenbladet i 2008. Undervisning burde v√¶re et privilegium ikke bare for universitetsl√¶rere, men ogs√• l√¶re i grunn- og videreg√•ende skole.¬† Samfunnets anerkjennelse er imidlertid en forutsetning for at oppgaven skal oppfattes som et privilegium.¬†

En av de aller viktigste oppgavene v√•rt fakultet har er √• utdanne motiverte, faglig sterke og inspirerende l√¶rere. Det er derfor avgj√łrende at vi n√•r v√•re m√•l for den integrerte adjunkt- og lektorutdanningen. Skolelaboratoriet i realfag er et¬† bindeledd mellom fakultetet og skoleverket, og tilbyr viktig etter- og videreutdanning for realfagsl√¶rere. Samarbeidet med Nordahl Grieg vgs er spesielt interessant som modell for samhandling mellom skoleverk og universitetet; her trekkes v√•re fagfolk inn i undervisningen med stort hell. Samarbeidet kan helt sikkert videreutvikles; hva om vi gikk sammen om en forsknings- og innovasjonslinje ? Modellen er allerede i ferd med √• realiseres ved Nye Ullern vgs i Oslo. ¬†Skolen ‚Äď som √•pner om ca 3 √•r ‚Äď er samlokaliser med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Her vil forskere ta del i undervisning i realfag og entrepren√łrskap samtidig som elevene f√•r adgang til topp moderne laboratorier. Elevene vil ogs√• kunne delta i forskningsprosjekter som foreg√•r i innovasjonsparken.

Det er sikkert en hel rekke ulike tiltak som kan iverksette for √• √łke interessen for og kvaliteten av realfagsundervisning i skolen. Det viktigste hos oss er kanskje at vi selv anerkjenner betydningen av og v√•r institusjons ansvar for god realfagsundervisning i skolen.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.