2011 – et år for vitenskapen !

Statsråden Aasland inviterer i en nyttårskronikk i Aftenposten til vitenskapsåret 2011 og til å ’stille de store, gode, viktige, vanskelige, kritiske og nysgjerrighetsdrevne spørsmålene.’  Som forsker setter jeg pris på denne invitten – det er tross alt det forskning handler om ! Jeg håper imidlertid ønsket om å stille de store, viktige spørsmålene ikke begrenses til året 2011 – det ville være synd om ikke alle år i så måte er et vitenskapsår.

I en pressemelding i forbindelse med Vitenskapsåret uttaler statsråden at: ’Denne regjeringen har sørget for sterk vekst i forskningsbudsjettene’ og videre at: ’Det neste året skal vi stille de store spørsmålene: Spørsmål om våre visjoner, våre forventninger, våre behov, og spørsmål om forskningen og den høyere utdanningens innretning og betydning for svarene.’

Jeg registrerer at det er en viss uenighet mellom Statsråd Aasland og bl. annet NUFI Step om hvorvidt forskningsbudsjettene har vært ekspansive eller defensive – i denne sammenhengen er det vanskelig å glemme hennes forgjengers hvileskjær. Det er hevet over enhver tvil at statsråd Aasland arbeider hardt og målbevist for bedre forskningskår. Det er imidlertid ikke opp til henne alene – men regjeringskollegiet i sin helhet – å ta ansvar for norsk forskning.

I en kronikk i BT – også gjengitt i På Høyden – om kunnskap som grunnlaget for fremtidas verdiskapning tillater jeg meg å oppsummere vår utfordringer med følgende: ‘Norge har med andre ord solide økonomiske forutsetninger for å legge til rette for en fremtidig kunnskapsintensiv verdiskapning, men har vi tilsvarende vilje?’

Statsrådens invitasjon om å drøfte ’våre forventninger, våre behov, og spørsmål om forskningen’ er dermed også en invitasjon til dialog med politikere og andre samfunnsaktører om forsknings kår og forutsetninger. Statsrådens invitasjon til Vitenskapsåret 2011 taes derfor imot med åpne armer !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.