Arkiv for desember, 2010

√ėkte budsjettrammer for MN-fakultetet i 2011

5 desember, 2010

Styret ved UiB vedtok onsdag denne uken budsjett for 2011. I budsjettet tildeles MN-fakultetet dr√łyt 463 mill kroner. ¬†Grunnbevilgningen for¬†2010¬†var i overkant av 434 mill kroner. Dersom en justerer for pris og l√łnnsvekst representerer dette en √łkning av fakultetets grunnbevilgning p√• 3.5%. √ėkningen skyldes i all hovedsak at universitetsstyret videref√łrer omlegging av finansieringsmodell i tr√•d med¬†anbefalingene i det s√•kalte Risa-utvalget;¬†dvs¬†√łkt resultatbasert omfordeling (RBO). ¬†Fakultetet f√•r en √łkning p√• dr√łyt 9 mill kroner i RBO-midler knytte forskning, men en reduksjon p√• ca. 1.25 mill kroner p√• grunn av¬†redusert omfang av oppn√•dde studiepoeng.¬†Budsjett er √łkt med 1 mill kroner til toktaktiviteten, og universitetsstyret gir fakultetet 7 mill kroner til vitenskapelig utstyr. Det er lagt inn en budsjettreduksjon p√• i underkant av 2 mill kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternfinansiert forskningsprosjekter. Det totale budsjettet for fakultetet ‚Äď dvs eksternfinansierte prosjekter medregnet er p√• 761¬†mill kroner.

Totalt sett er dette et godt budsjett for fakultetet. Mens v√•re kolleger i Norden og Europa dels sliter med budsjettkutt og nedbemanning, f√•r vi en svak budsjett√łkning. Dette er et en situasjon vi m√• utnytte p√• en best mulig m√•te. Vi har likevel finansielle utfordringer:

¬†– Da Stortinget vedtok budsjett for 2011 var det ikke lagt inn √łkning i realfagssatsene –¬† dette skyldes i stor grad sektoren selv, da arbeidsgruppen som skulle gi departementet r√•d ikke greide √• enes om at andre enn lektorutdanningen skulle tilgodeses med √łkte satser.¬†¬†¬†

– √ėkt eksternfinansiering er en uttalt m√•lsetning; dette gj√łr oss imidlertid s√•rbare. Budsjett√łkningen for 2011 skyldes gode resultater n√•r det gjelder v√•r vitenskapelige produksjon. ¬†Dersom vi ikke lykkes med √• opprettholde dette omfanget videre vil vi m√•tte t√•le budsjettreduksjon. Vi m√•¬†ogs√• bli flinkere til √• realbudsjettere v√•re eksternt finansierte prosjekter. Fakultetets dekningsbidrag er i st√łrrelsesorden 30% av de eksterne budsjettene; denne b√łr opp mot 40% for at vi skal slippe √• bruke av av v√•re grunnbevilgninger til dekke kostnader med eksternt finansierte prosjekter.

Budsjettet for 2011 gir oss rom til handling ‚Äď vi vil benytte de n√¶rmeste ukene til √• utarbeide detaljert budsjett for fakultetet, tildeling til instituttene og strategiske satsinger.¬†

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.