Over halvparten av 86 mill klimakroner til Bergensmiljøene !

NORKLIMA er Forskningsrådets program for klimaforskning og ”skal gi nødvendig ny kunnskap om klimasystemet, klimaets utvikling i fortid, nåtid og fremtid, samt direkte og indirekte effekter av klimaendringer på natur og samfunn – som grunnlag for samfunnsmessige tilpasningstiltak”.

Forskningsrådet mottok i alt 33 søknader i denne runden; 12 ble innvilget og av disse kommer hele 5 fra Bergensmiljøene. Den største enkelttildelingen går til et prosjekt ledet av professor Helge Drange ved Bjerknessenteret. Også førsteamanuensis Thomas Spengler ved Geofysisk institutt får en større tildeling over Forskningsrådets NORKLIMA-program.  Våre samarbeidspartnere ved Nansensenteret lyktes i tillegg med i alt 2 av sine søknader. I tillegg til disse prosjektene knyttet til vår forståelse av klimasystemer, fikk Dag Elgesem ved SV-fakultetet gjennomslag for en søknad innen virkemidler og politikk for utslippsreduksjon.

”UiB manglar visjonar for globale utfordringar som klimaendringar og dei samfunnmessige konsekvensane. Den disiplinbaserte tilnærminga fungerer dårleg”, sier professorene St.Clair og Jansen til nettavisen På Høyden.  Vi kan helt sikkert bli bedre til samhandling og koordinering av vår klimaforskning ved UiB.  At bergensmiljøet er den dominerende aktøren innen norsk klimaforskning er det imidlertid liten tvil om – i hvert fall når kvalitet legges til grunn for tildeling av forskningsmidler!

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.