Statsråd Aasland (SV) og Tord Lien (FrP) debatterer fri forskning i TV2’s ‘Tabloid’

Den direkte bakgrunnen for debatten er Arbeidsdepartementet forsøk på å sensurere Sintef-rapport om sykefravær. Også Helsedepartementet har forsøkt å påvirke konklusjonene i en undersøkelse om effekten av eldresatsningen, iflg Aftenposten.

Da statsråden gjestet UiB i forrige uke for å presentere regjeringens arbeid med bioteknologisatsningen ble det anledning til en samtale om sentrale forskningspolitiske utfordringer i forkant av miniseminaret.  Statsråden ønsket våre syn på fri forskning og den senere tids oppslag om oppdragsgivers forsøk på å påvirke konklusjoner i forskningsrapporter. Vi framholdt i samtalen med statsråden at forsøk på å påvirke forskningskonklusjoner er et svært lite problem ved UiB når industri og næringsliv er finansieringskilde, men samtidig at det er helt avgjørende at rett til publisering – negative så vel som positive resultater – må nedfelles i kontrakt mellom partene.  At samme grad av profesjonalitet ikke er tilstede med statsapparatet som kontraktspart er naturligvis beklagelig. Aasland understreket da også i dagens ’Tabloid’ at ’voksenopplæring’ av departement og øvrig statsapparatet er nødvendig.  Statsråd Aasland støtter forskerne suverene rett og plikt til å rapportere faktiske forskningsfunn – det understreket hun også i samtalene vi hadde i forrige uke. Samtidig påpeker hun at premissene for oppdraget må avklares i forkant og at det er forskjell på forsknings- og konsulentoppdrag.

Tord Lien, FrP-representant i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, understreket i ’Tabloid’ at det er et demokratisk problem når departementene ’klipper og limer’ i forskningsresultater. Lien har tidligere understreket viktigheten av fri forskning som forutsetning for et fungerende demokrati. Det er vanskelig å være uenig i dette ! På direkte spørsmål sier Lien til ’Tabloid’ at de senere tids hendelser svekker forskernes uavhengige stilling.

For oss forskere er troverdighet helt avgjørende for å utøve vår samfunnsrolle. Vi må derfor bli ende flinkere til å nedfelle våre ufravikelige verdier når vi inngår forskningskontrakter – ikke bare når kommersielle, men i aller høyeste grad også når politiske interesser er involvert.

En kommentar til “Statsråd Aasland (SV) og Tord Lien (FrP) debatterer fri forskning i TV2’s ‘Tabloid’”

  1. Coittitiexy Svarer:

    veldig interessant, takk

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.