Forskningsformidling – på lesernes eller journalistenes premisser ?

Forskningsformidling er og blir en utfordring.  I dagens utgave av Dagbladet har Lars Sæthren kastet seg over omtalen av artikkelen “Plasticity of Animal Genome Architecture Unmasked by Rapid Evolution of a Pelagic Tunicate” som står å lese i nettavisen På Høyden.  Artikkelen som omtales kommer på trykk i det prestisjetunge vitenskapstidsskriftet Science om kort tid.

Dagbladets journalist valgte seg overskriften ”Rokker ved evolusjonsteorien” for sin omtale av artikkelen. Nettavisen På Høyden har gått for overskriften ” Snur opp ned på evolusjonsteori” og forteller videre om forskningsresultatene at: ”De har funnet bevis for at rekkefølgen av genene på DNA bestemmes gjennom nøytrale evolusjonære prosesser, kort sagt ved tilfeldigheter.”

Jeg forstår at Dagbladets Lars Sæthren har behov for å finnen en annen overskrift enn den som nettavisen På Høyden allerede har benyttet. For lesere med en rimelig velutviklet språksans er det imidlertid åpenbart at Dagbladets overskrift selger et helt annet budskap enn det som står å lese i nettavisen På Høyden.

Forskningsformidling må skje på lesernes premisser – det innprenter alltid journalistene oss forskere.  Én av leserkommentarene til Dagbladets omtale av artikkelen er: ”Jeg skjønte ikke hva som ble rokket ved?” Leseren er ikke alene om det etter å ha lest Dagbladets omtale. En annen leser skriver: ”Typisk tabloid artikkeloverskrift, jeg fatter ikke at journalister kan få seg til å skrive så idiotiske ting og med vilje gi så feilaktig inntrykk av artikkelinnholdet.”  ”Les HELE artikkelen NØYE før du kommer med konklusjon” er oppfordringen fra en annen leser.   

Forskningsformidling må skje på lesernes premisser – det må også journalistene respektere !

En kommentar til “Forskningsformidling – på lesernes eller journalistenes premisser ?”

  1. Helwig Hauser Svarer:

    På morsmålet mitt ville jeg har sagt «ein Kreuz ist das, mit dieser Journalismus-Forschung-Beziehung!».  På den ene siden er så viktig for oss forkere at journalister skriver om forskningen vår.  På den andre siden, kjenner vi ofte ikke til vår egen arbeid igjen etter de har omformulert den.  Etter noen år med mer eller mindre vellykket kontakter med pressen har jeg ingen god ide over hvordan denne viktige forhold mellom journalismen og forskning kan optimeres.  
    I alle fall er det godt, syns jeg, å tematisere saken.  Takk for det.  

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.