Nyslått UiB-professor utfordrer Arnes Næss som landets yngste professor noensinne

Matematisk lynkarriere: Jan Nordbotten fikk sin doktorgrad allerede som 22-åring og ble denne uken utnevnt til professor i matematikk i en alder av 27 år.

Denne uken ble Jan Nordbotten utnevnt til professor ved Matematisk Institutt hos oss. I en alder på 27 år og 8 mnd utfordrer han dermed legendariske Arne Næss som landes yngste professor noensinne! Det er et mulig fellestrekk ved fagene matematikk og filosofi at karrieren skyter fart tidligere enn for forskere innen eksperimentalfagene. Uansett; en slik karriere forutsetter fremragende forskning og stor innsats. Vi er stolt over å ha en så ung og fremragende matematikkprofessor ved vårt fakultet.  

Dekanene og rektoratet var denne uken samlet i Brussel og diskuterte blant annet universitetets strategi for internasjonalisering.  Universitetet har som overordnet ambisjon å være et internasjonalt synelig forskningsuniversitet. En så vidt ambisiøs målsetning kan bare nås ved at våre fagmiljøer leverer forskning i et betydelig omfang med høy kvalitet.  Vi vil da være attraktive som samarbeidspartnere for veletablerte og anerkjente universiteter. Slikt samarbeid vil også bidra til å bygge vår merkevare som et internasjonalt synelig forskningsuniversitet. Professor Nordbotten er eksponent for samarbeid med sterke internasjonale fagmiljøer. I forbindelse med Jan Nordbottens professorutnevnelse skriver Princeton University på sin hjemmeside: ‘Congratulations to Jan, and what an honor to have him in our midst!’ Dette bidrar til å realisere vår visjon om å være et internasjonalt synelig forskningsuniversitet !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.