Arkiv for november, 2010

Over halvparten av 86 mill klimakroner til Bergensmilj√łene !

30 november, 2010

NORKLIMA er Forskningsr√•dets program for klimaforskning og ‚ÄĚskal gi n√łdvendig ny kunnskap om klimasystemet, klimaets utvikling i fortid, n√•tid og fremtid, samt direkte og indirekte effekter av klimaendringer p√• natur og samfunn – som grunnlag for samfunnsmessige tilpasningstiltak‚ÄĚ.

Forskningsr√•det mottok i alt 33 s√łknader i denne runden; 12 ble innvilget og av disse kommer hele 5 fra Bergensmilj√łene. Den st√łrste enkelttildelingen g√•r til et prosjekt ledet av professor Helge Drange ved Bjerknessenteret. Ogs√• f√łrsteamanuensis Thomas Spengler ved Geofysisk institutt f√•r en st√łrre tildeling over Forskningsr√•dets NORKLIMA-program.¬†¬†V√•re samarbeidspartnere ved Nansensenteret lyktes i tillegg med i alt 2 av sine s√łknader. I tillegg til disse prosjektene knyttet til v√•r forst√•else av klimasystemer, fikk Dag Elgesem ved SV-fakultetet gjennomslag for en s√łknad innen virkemidler og politikk for utslippsreduksjon.

‚ÄĚUiB manglar visjonar for globale utfordringar som klimaendringar og dei samfunnmessige konsekvensane. Den disiplinbaserte tiln√¶rminga fungerer d√•rleg‚ÄĚ, sier professorene St.Clair og Jansen til nettavisen P√• H√łyden. ¬†Vi kan helt sikkert bli bedre til samhandling og koordinering av v√•r klimaforskning ved UiB.¬† At bergensmilj√łet er den dominerende akt√łren innen norsk klimaforskning er det imidlertid liten tvil om ‚Äď i hvert fall n√•r kvalitet legges til grunn for tildeling av forskningsmidler!

Statsr√•d Aasland (SV) og Tord Lien (FrP) debatterer fri forskning i TV2‚Äôs ‘Tabloid’

29 november, 2010

Den direkte bakgrunnen for debatten er Arbeidsdepartementet fors√łk p√• √• sensurere Sintef-rapport om sykefrav√¶r. Ogs√• Helsedepartementet har fors√łkt √• p√•virke konklusjonene i en unders√łkelse om effekten av eldresatsningen, iflg Aftenposten.

Da statsr√•den gjestet UiB i forrige uke for √• presentere regjeringens arbeid med bioteknologisatsningen ble det anledning til en samtale om sentrale forskningspolitiske utfordringer i forkant av miniseminaret. ¬†Statsr√•den √łnsket v√•re syn p√• fri forskning og den senere tids oppslag om oppdragsgivers fors√łk p√• √• p√•virke konklusjoner i forskningsrapporter. Vi framholdt i samtalen med statsr√•den at fors√łk p√• √• p√•virke forskningskonklusjoner er et sv√¶rt lite problem ved UiB n√•r industri og n√¶ringsliv er finansieringskilde, men samtidig at det er helt avgj√łrende at rett til publisering ‚Äď negative s√• vel som positive resultater ‚Äď m√• nedfelles i kontrakt mellom partene. ¬†At samme grad av profesjonalitet ikke er tilstede med statsapparatet som kontraktspart er naturligvis beklagelig. Aasland understreket da ogs√• i dagens ‚ÄôTabloid‚Äô at ‚Äôvoksenoppl√¶ring‚Äô av departement og √łvrig statsapparatet er n√łdvendig. ¬†Statsr√•d Aasland st√łtter forskerne suverene rett og plikt til √• rapportere faktiske forskningsfunn – det understreket hun ogs√• i samtalene vi hadde i forrige uke. Samtidig p√•peker hun at premissene for oppdraget m√• avklares i forkant og at det er forskjell p√• forsknings- og konsulentoppdrag.

Tord Lien, FrP-representant i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, understreket i ‚ÄôTabloid‚Äô at det er et demokratisk problem n√•r departementene ‚Äôklipper og limer‚Äô i forskningsresultater. Lien har tidligere understreket viktigheten av fri forskning som forutsetning for et fungerende demokrati. Det er vanskelig √• v√¶re uenig i dette ! P√• direkte sp√łrsm√•l sier Lien til ‚ÄôTabloid‚Äô at de senere tids hendelser svekker forskernes uavhengige stilling.

For oss forskere er troverdighet helt avgj√łrende for √• ut√łve v√•r samfunnsrolle. Vi m√• derfor bli ende flinkere til √• nedfelle v√•re ufravikelige verdier n√•r vi inng√•r forskningskontrakter ‚Äď ikke bare n√•r kommersielle, men i aller h√łyeste grad ogs√• n√•r politiske interesser er involvert.

Statsråd Aasland forsker ved UiB !

25 november, 2010
Tora Aasland - nå også forsker ved UiB!

Tora Aasland - nå også forsker ved UiB!

Forskningsminister Tora Aasland gjestet i dag UiB og orienterte om regjeringens bioteknologistrategi. Regjeringen ser for seg at bioteknologi vil spille en sv√¶rt viktig rolle innen omr√•der som helse, havbruk, landbruk, klima/energi og industri. Statsr√•den presiserte at kvalitet er avgj√łrende og at resultater ikke oppn√•s ved √• sm√łre resurser tynt utover. Regjeringen inviterer til en bred prosess og henviste til strategiplanens nettside hvor alle kan komme med innspill. Det legges opp til en konferanse i slutten av januar neste √•r om strategien; statsr√•den ser for seg at strategien ferdigstilles til neste sommer.

Tora Aasland ble presentert for bredt anlagt bioteknologisk forskning ved UiB gjennom presentasjoner om grunnleggende molekylærbiologisk forskning, anvendelser innen aquakultur, marin bioprospektering, medisinsk translasjonsforskning samt bioinformatikk i bioteknologi. Statsråden noterte flittig og gav uttrykk for at hun var imponert over vår bioteknologiforskning.

På Sarssenteret fikk statsråden med selvsyn se eksempler på marine modellorganismer; blant annet halesekkedyret som er sentralt i forskningen til professor Daniel Chourrout og kolleger. Ved Sarssenteret fikk statsråden utdelt hvit laboratoriefrakk og fikk anledning til å studere noen av modellorganismene i mikroskopet. Statsråden var også svært interessert i aktiviteten ved Lakseluslaboratoriet. Professor Frank Nilsen overbeviste statsråden om viktigheten av samhandling mellom grunnleggende forskning, anvendelser og innovasjon.

P√• vegne av UiB lovte jeg statsr√•den at vi b√•de skal v√¶re en sentral premissleverand√łr for regjeringens bioteknologistrategi og ‚Äď ikke minst ‚Äď en seri√łs akt√łr innen norsk fremtidig bioteknologiforskning, s√¶rlig innen hav og helse.

Travel bioteknologidag ved UiB !

24 november, 2010

I morgen, torsdag, vil statsr√•d Tora Asland, gjeste UiB og snakke om regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi. ‚ÄĚDen nasjonale strategien for bioteknologi vil stake ut en retning for den offentlige innsatsen. Det vi legger inn av innsats i dag, vil ha implikasjoner for samfunn og n√¶ringsliv i 10-20 √•r framover‚ÄĚ, skriver departementet. ¬†Statsr√•den ser for seg at bioteknologi vil gripe inn i en rekke samfunnsomr√•der og forskningsfelt: landbruk, havbruk, helse og industri. ¬†Det er lite tvil om at bioteknologi vil bli sv√¶rt viktig som forskningsfelt i √•rene fremover med vesentlig betydning for industri og n√¶ringsliv. Kina har utpekt bioteknologi som ett av 4 satsningsomr√•der de n√¶rmeste √•rene. ¬†Konsernsjef Olav Helleb√ł i biotekyndlingen Clavis Pharma uttalte at ‚ÄĚ biotek er den nye oljen !‚ÄĚ etter √• ha inng√•tt en milliard avtale med amerikanske Clovis. UiB har rekke sterke milj√łer som sammen kan bygge et betydelig bioteknologi ‚Äď i tr√•d med det statsr√•den √łnsker seg; vi gleder oss til √• f√• vist henne v√•rt potensial n√•r hun gjester oss torsdag denne uken.

Samme dag inntar ledelsen i Oslo Cancer Cluster (OCC) vestlandshovedstaden.¬† OCC har med seg en tidligere topp-politiker i sin delegasjon: tidl utenriksminister Thorvald Stoltenberg.¬†Kreftforskere ved UiB ‚Äď dvs Mat Nat og Med Odont – ¬†vil orientere om UiB‚Äôs potensial som sentral akt√łr i moderne kreftforskning. ¬†OCC er en forsknings- og industriklynge innen bioteknologi med fokus p√• kreftbehandling og diagnostikk og har status som Norwegian Centres of Expertise (NCE). I 2008 ble OCC k√•ret til en av de 20 beste bioteknologiklyngene i verden og den enste i Europa. M√•let for dette m√łtet er at UiB skal ble medlem i denne forsknings- og industriklyngen.

Forskningsformidling ‚Äď p√• lesernes eller journalistenes premisser ?

20 november, 2010

Forskningsformidling er og blir en utfordring.¬† I dagens utgave av Dagbladet har Lars S√¶thren kastet seg over omtalen av artikkelen ‚ÄúPlasticity of Animal Genome Architecture Unmasked by Rapid Evolution of a Pelagic Tunicate‚ÄĚ som st√•r √• lese i nettavisen P√• H√łyden. ¬†Artikkelen som omtales kommer p√• trykk i det prestisjetunge vitenskapstidsskriftet Science om kort tid.

Dagbladets journalist valgte seg overskriften ‚ÄĚRokker ved evolusjonsteorien‚ÄĚ for sin omtale av artikkelen. Nettavisen P√• H√łyden har g√•tt for overskriften ‚ÄĚ Snur opp ned p√• evolusjonsteori‚ÄĚ og forteller videre om forskningsresultatene at: ‚ÄĚDe har funnet bevis for at rekkef√łlgen av genene p√• DNA bestemmes gjennom n√łytrale evolusjon√¶re prosesser, kort sagt ved tilfeldigheter.‚ÄĚ

Jeg forst√•r at Dagbladets Lars S√¶thren har behov for √• finnen en annen overskrift enn den som nettavisen P√• H√łyden allerede har benyttet. For lesere med en rimelig velutviklet spr√•ksans er det imidlertid √•penbart at Dagbladets overskrift selger et helt annet budskap enn det som st√•r √• lese i nettavisen P√• H√łyden.

Forskningsformidling m√• skje p√• lesernes premisser ‚Äď det innprenter alltid journalistene oss forskere. ¬†√Čn av leserkommentarene til Dagbladets omtale av artikkelen er: ‚ÄĚJeg skj√łnte ikke hva som ble rokket ved?‚ÄĚ Leseren er ikke alene om det etter √• ha lest Dagbladets omtale. En annen leser skriver: ‚ÄĚTypisk tabloid artikkeloverskrift, jeg fatter ikke at journalister kan f√• seg til √• skrive s√• idiotiske ting og med vilje gi s√• feilaktig inntrykk av artikkelinnholdet.‚ÄĚ ¬†‚ÄĚLes HELE artikkelen N√ėYE f√łr du kommer med konklusjon‚ÄĚ er oppfordringen fra en annen leser.¬†¬†¬†

Forskningsformidling m√• skje p√• lesernes premisser ‚Äď det m√• ogs√• journalistene respektere !

Nyslått UiB-professor utfordrer Arnes Næss som landets yngste professor noensinne

13 november, 2010

Matematisk lynkarriere: Jan Nordbotten fikk sin doktorgrad allerede som 22-åring og ble denne uken utnevnt til professor i matematikk i en alder av 27 år.

Denne uken ble Jan Nordbotten utnevnt til professor ved Matematisk Institutt hos oss. I en alder på 27 år og 8 mnd utfordrer han dermed legendariske Arne Næss som landes yngste professor noensinne! Det er et mulig fellestrekk ved fagene matematikk og filosofi at karrieren skyter fart tidligere enn for forskere innen eksperimentalfagene. Uansett; en slik karriere forutsetter fremragende forskning og stor innsats. Vi er stolt over å ha en så ung og fremragende matematikkprofessor ved vårt fakultet.  

Dekanene og rektoratet var denne uken samlet i Brussel og diskuterte blant annet universitetets strategi for internasjonalisering. ¬†Universitetet har som overordnet ambisjon √• v√¶re et internasjonalt synelig forskningsuniversitet. En s√• vidt ambisi√łs m√•lsetning kan bare n√•s ved at v√•re fagmilj√łer leverer forskning i et betydelig omfang med h√ły kvalitet. ¬†Vi vil da v√¶re attraktive som samarbeidspartnere for veletablerte og anerkjente universiteter. Slikt samarbeid vil ogs√• bidra til √• bygge v√•r merkevare som et internasjonalt synelig forskningsuniversitet. Professor Nordbotten er eksponent for samarbeid med sterke internasjonale fagmilj√łer. I forbindelse med Jan Nordbottens professorutnevnelse skriver Princeton University p√• sin hjemmeside: ‚ÄėCongratulations to Jan, and what an honor to have him in our midst!‚Äô Dette bidrar til √• realisere v√•r visjon om √• v√¶re et internasjonalt synelig forskningsuniversitet !

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.