Arkiv for november, 2010

Over halvparten av 86 mill klimakroner til BergensmiljĂžene !

30 november, 2010

NORKLIMA er ForskningsrĂ„dets program for klimaforskning og ”skal gi nĂždvendig ny kunnskap om klimasystemet, klimaets utvikling i fortid, nĂ„tid og fremtid, samt direkte og indirekte effekter av klimaendringer pĂ„ natur og samfunn – som grunnlag for samfunnsmessige tilpasningstiltak”.

ForskningsrÄdet mottok i alt 33 sÞknader i denne runden; 12 ble innvilget og av disse kommer hele 5 fra BergensmiljÞene. Den stÞrste enkelttildelingen gÄr til et prosjekt ledet av professor Helge Drange ved Bjerknessenteret. OgsÄ fÞrsteamanuensis Thomas Spengler ved Geofysisk institutt fÄr en stÞrre tildeling over ForskningsrÄdets NORKLIMA-program.  VÄre samarbeidspartnere ved Nansensenteret lyktes i tillegg med i alt 2 av sine sÞknader. I tillegg til disse prosjektene knyttet til vÄr forstÄelse av klimasystemer, fikk Dag Elgesem ved SV-fakultetet gjennomslag for en sÞknad innen virkemidler og politikk for utslippsreduksjon.

”UiB manglar visjonar for globale utfordringar som klimaendringar og dei samfunnmessige konsekvensane. Den disiplinbaserte tilnĂŠrminga fungerer dĂ„rleg”, sier professorene St.Clair og Jansen til nettavisen PĂ„ HĂžyden.  Vi kan helt sikkert bli bedre til samhandling og koordinering av vĂ„r klimaforskning ved UiB.  At bergensmiljĂžet er den dominerende aktĂžren innen norsk klimaforskning er det imidlertid liten tvil om – i hvert fall nĂ„r kvalitet legges til grunn for tildeling av forskningsmidler!

StatsrĂ„d Aasland (SV) og Tord Lien (FrP) debatterer fri forskning i TV2’s ‘Tabloid’

29 november, 2010

Den direkte bakgrunnen for debatten er Arbeidsdepartementet forsÞk pÄ Ä sensurere Sintef-rapport om sykefravÊr. OgsÄ Helsedepartementet har forsÞkt Ä pÄvirke konklusjonene i en undersÞkelse om effekten av eldresatsningen, iflg Aftenposten.

Da statsrĂ„den gjestet UiB i forrige uke for Ă„ presentere regjeringens arbeid med bioteknologisatsningen ble det anledning til en samtale om sentrale forskningspolitiske utfordringer i forkant av miniseminaret.  StatsrĂ„den Ăžnsket vĂ„re syn pĂ„ fri forskning og den senere tids oppslag om oppdragsgivers forsĂžk pĂ„ Ă„ pĂ„virke konklusjoner i forskningsrapporter. Vi framholdt i samtalen med statsrĂ„den at forsĂžk pĂ„ Ă„ pĂ„virke forskningskonklusjoner er et svĂŠrt lite problem ved UiB nĂ„r industri og nĂŠringsliv er finansieringskilde, men samtidig at det er helt avgjĂžrende at rett til publisering – negative sĂ„ vel som positive resultater – mĂ„ nedfelles i kontrakt mellom partene.  At samme grad av profesjonalitet ikke er tilstede med statsapparatet som kontraktspart er naturligvis beklagelig. Aasland understreket da ogsĂ„ i dagens ’Tabloid’ at ’voksenopplĂŠring’ av departement og Ăžvrig statsapparatet er nĂždvendig.  StatsrĂ„d Aasland stĂžtter forskerne suverene rett og plikt til Ă„ rapportere faktiske forskningsfunn – det understreket hun ogsĂ„ i samtalene vi hadde i forrige uke. Samtidig pĂ„peker hun at premissene for oppdraget mĂ„ avklares i forkant og at det er forskjell pĂ„ forsknings- og konsulentoppdrag.

Tord Lien, FrP-representant i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, understreket i ’Tabloid’ at det er et demokratisk problem nĂ„r departementene ’klipper og limer’ i forskningsresultater. Lien har tidligere understreket viktigheten av fri forskning som forutsetning for et fungerende demokrati. Det er vanskelig Ă„ vĂŠre uenig i dette ! PĂ„ direkte spĂžrsmĂ„l sier Lien til ’Tabloid’ at de senere tids hendelser svekker forskernes uavhengige stilling.

For oss forskere er troverdighet helt avgjĂžrende for Ă„ utĂžve vĂ„r samfunnsrolle. Vi mĂ„ derfor bli ende flinkere til Ă„ nedfelle vĂ„re ufravikelige verdier nĂ„r vi inngĂ„r forskningskontrakter – ikke bare nĂ„r kommersielle, men i aller hĂžyeste grad ogsĂ„ nĂ„r politiske interesser er involvert.

StatsrÄd Aasland forsker ved UiB !

25 november, 2010
Tora Aasland - nÄ ogsÄ forsker ved UiB!

Tora Aasland - nÄ ogsÄ forsker ved UiB!

Forskningsminister Tora Aasland gjestet i dag UiB og orienterte om regjeringens bioteknologistrategi. Regjeringen ser for seg at bioteknologi vil spille en svÊrt viktig rolle innen omrÄder som helse, havbruk, landbruk, klima/energi og industri. StatsrÄden presiserte at kvalitet er avgjÞrende og at resultater ikke oppnÄs ved Ä smÞre resurser tynt utover. Regjeringen inviterer til en bred prosess og henviste til strategiplanens nettside hvor alle kan komme med innspill. Det legges opp til en konferanse i slutten av januar neste Är om strategien; statsrÄden ser for seg at strategien ferdigstilles til neste sommer.

Tora Aasland ble presentert for bredt anlagt bioteknologisk forskning ved UiB gjennom presentasjoner om grunnleggende molekylÊrbiologisk forskning, anvendelser innen aquakultur, marin bioprospektering, medisinsk translasjonsforskning samt bioinformatikk i bioteknologi. StatsrÄden noterte flittig og gav uttrykk for at hun var imponert over vÄr bioteknologiforskning.

PÄ Sarssenteret fikk statsrÄden med selvsyn se eksempler pÄ marine modellorganismer; blant annet halesekkedyret som er sentralt i forskningen til professor Daniel Chourrout og kolleger. Ved Sarssenteret fikk statsrÄden utdelt hvit laboratoriefrakk og fikk anledning til Ä studere noen av modellorganismene i mikroskopet. StatsrÄden var ogsÄ svÊrt interessert i aktiviteten ved Lakseluslaboratoriet. Professor Frank Nilsen overbeviste statsrÄden om viktigheten av samhandling mellom grunnleggende forskning, anvendelser og innovasjon.

PĂ„ vegne av UiB lovte jeg statsrĂ„den at vi bĂ„de skal vĂŠre en sentral premissleverandĂžr for regjeringens bioteknologistrategi og – ikke minst – en seriĂžs aktĂžr innen norsk fremtidig bioteknologiforskning, sĂŠrlig innen hav og helse.

Travel bioteknologidag ved UiB !

24 november, 2010

I morgen, torsdag, vil statsrĂ„d Tora Asland, gjeste UiB og snakke om regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi. ”Den nasjonale strategien for bioteknologi vil stake ut en retning for den offentlige innsatsen. Det vi legger inn av innsats i dag, vil ha implikasjoner for samfunn og nĂŠringsliv i 10-20 Ă„r framover”, skriver departementet.  StatsrĂ„den ser for seg at bioteknologi vil gripe inn i en rekke samfunnsomrĂ„der og forskningsfelt: landbruk, havbruk, helse og industri.  Det er lite tvil om at bioteknologi vil bli svĂŠrt viktig som forskningsfelt i Ă„rene fremover med vesentlig betydning for industri og nĂŠringsliv. Kina har utpekt bioteknologi som ett av 4 satsningsomrĂ„der de nĂŠrmeste Ă„rene.  Konsernsjef Olav HellebĂž i biotekyndlingen Clavis Pharma uttalte at ” biotek er den nye oljen !” etter Ă„ ha inngĂ„tt en milliard avtale med amerikanske Clovis. UiB har rekke sterke miljĂžer som sammen kan bygge et betydelig bioteknologi – i trĂ„d med det statsrĂ„den Ăžnsker seg; vi gleder oss til Ă„ fĂ„ vist henne vĂ„rt potensial nĂ„r hun gjester oss torsdag denne uken.

Samme dag inntar ledelsen i Oslo Cancer Cluster (OCC) vestlandshovedstaden.  OCC har med seg en tidligere topp-politiker i sin delegasjon: tidl utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Kreftforskere ved UiB – dvs Mat Nat og Med Odont –  vil orientere om UiB’s potensial som sentral aktĂžr i moderne kreftforskning.  OCC er en forsknings- og industriklynge innen bioteknologi med fokus pĂ„ kreftbehandling og diagnostikk og har status som Norwegian Centres of Expertise (NCE). I 2008 ble OCC kĂ„ret til en av de 20 beste bioteknologiklyngene i verden og den enste i Europa. MĂ„let for dette mĂžtet er at UiB skal ble medlem i denne forsknings- og industriklyngen.

Forskningsformidling – pĂ„ lesernes eller journalistenes premisser ?

20 november, 2010

Forskningsformidling er og blir en utfordring.  I dagens utgave av Dagbladet har Lars SĂŠthren kastet seg over omtalen av artikkelen “Plasticity of Animal Genome Architecture Unmasked by Rapid Evolution of a Pelagic Tunicate” som stĂ„r Ă„ lese i nettavisen PĂ„ HĂžyden.  Artikkelen som omtales kommer pĂ„ trykk i det prestisjetunge vitenskapstidsskriftet Science om kort tid.

Dagbladets journalist valgte seg overskriften ”Rokker ved evolusjonsteorien” for sin omtale av artikkelen. Nettavisen PĂ„ HĂžyden har gĂ„tt for overskriften ” Snur opp ned pĂ„ evolusjonsteori” og forteller videre om forskningsresultatene at: ”De har funnet bevis for at rekkefĂžlgen av genene pĂ„ DNA bestemmes gjennom nĂžytrale evolusjonĂŠre prosesser, kort sagt ved tilfeldigheter.”

Jeg forstÄr at Dagbladets Lars SÊthren har behov for Ä finnen en annen overskrift enn den som nettavisen PÄ HÞyden allerede har benyttet. For lesere med en rimelig velutviklet sprÄksans er det imidlertid Äpenbart at Dagbladets overskrift selger et helt annet budskap enn det som stÄr Ä lese i nettavisen PÄ HÞyden.

Forskningsformidling mĂ„ skje pĂ„ lesernes premisser – det innprenter alltid journalistene oss forskere.  Én av leserkommentarene til Dagbladets omtale av artikkelen er: ”Jeg skjĂžnte ikke hva som ble rokket ved?” Leseren er ikke alene om det etter Ă„ ha lest Dagbladets omtale. En annen leser skriver: ”Typisk tabloid artikkeloverskrift, jeg fatter ikke at journalister kan fĂ„ seg til Ă„ skrive sĂ„ idiotiske ting og med vilje gi sĂ„ feilaktig inntrykk av artikkelinnholdet.”  ”Les HELE artikkelen NØYE fĂžr du kommer med konklusjon” er oppfordringen fra en annen leser.   

Forskningsformidling mĂ„ skje pĂ„ lesernes premisser – det mĂ„ ogsĂ„ journalistene respektere !

NyslÄtt UiB-professor utfordrer Arnes NÊss som landets yngste professor noensinne

13 november, 2010

Matematisk lynkarriere: Jan Nordbotten fikk sin doktorgrad allerede som 22-Ă„ring og ble denne uken utnevnt til professor i matematikk i en alder av 27 Ă„r.

Denne uken ble Jan Nordbotten utnevnt til professor ved Matematisk Institutt hos oss. I en alder pÄ 27 Är og 8 mnd utfordrer han dermed legendariske Arne NÊss som landes yngste professor noensinne! Det er et mulig fellestrekk ved fagene matematikk og filosofi at karrieren skyter fart tidligere enn for forskere innen eksperimentalfagene. Uansett; en slik karriere forutsetter fremragende forskning og stor innsats. Vi er stolt over Ä ha en sÄ ung og fremragende matematikkprofessor ved vÄrt fakultet.  

Dekanene og rektoratet var denne uken samlet i Brussel og diskuterte blant annet universitetets strategi for internasjonalisering.  Universitetet har som overordnet ambisjon Ă„ vĂŠre et internasjonalt synelig forskningsuniversitet. En sĂ„ vidt ambisiĂžs mĂ„lsetning kan bare nĂ„s ved at vĂ„re fagmiljĂžer leverer forskning i et betydelig omfang med hĂžy kvalitet.  Vi vil da vĂŠre attraktive som samarbeidspartnere for veletablerte og anerkjente universiteter. Slikt samarbeid vil ogsĂ„ bidra til Ă„ bygge vĂ„r merkevare som et internasjonalt synelig forskningsuniversitet. Professor Nordbotten er eksponent for samarbeid med sterke internasjonale fagmiljĂžer. I forbindelse med Jan Nordbottens professorutnevnelse skriver Princeton University pĂ„ sin hjemmeside: ‘Congratulations to Jan, and what an honor to have him in our midst!’ Dette bidrar til Ă„ realisere vĂ„r visjon om Ă„ vĂŠre et internasjonalt synelig forskningsuniversitet !

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.