God forskning er også god merkevarebygging !

Ulysses Ninnemann (t. h.) under Bjerkenssenterets sommerskole på Espegrend.

Som leder av et svært så aktivt fakultet med 700-800 ansatte er det ikke alltid like enkelt å henge med i svingene på alt som skjer hos oss.  Noen vil synes det er et problem – selv kan jeg leve godt med denne utfordringen.  Ikke minst lever jeg svært så godt med at jeg ikke har oversikt over alle artiklene forfattet av medarbeidere hos oss som står å lese i prestisjetunge tidsskrift som Science og Nature.

Denne uken var det Ulysses Ninnemann ved Geovitenskap som sammen med Are Olsen ved Uni Bjerknes profilerte vår klimaforskning i tidsskriftet Science. Forskningsresultatene kaster nytt og viktig lys over tidligere tiders endringer i sirkulasjon i havene. 

I forkant av universitetsstyremøte denne uken arrangerte universitetsledelsen et seminar hvor rektor snakket om betydningen av de ulike universitetsrangeringene. Disse offentliggjøres med jevne mellomrom og får omtale og oppmerksomhet også utenfor universitetenes egne medier.  Jeg uttalte til ’På Høyden’ at vi bør bruke slike rangeringer aktivt, men kritisk, i vår merkevarebygging.  Godt for merkevarebyggingen er også artikler i tidsskrifter som Science og Nature. Disse gir oss profilering i et bredt, internasjonalt forskningsmiljø og oppslag i vår egen nasjonale presse.  Vi gratulerer derfor forfatterne med gode og viktige forskningsresultater samt solid bidrag til merkevarebygging av universitetet og Bjerknessenteret!

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.