Kan vi feste lit til forskningsresultater ?

Det internasjonale klimapanelet har blitt kritisert for å trekke konklusjoner og gi anbefalinger på tynt vitenskapelig grunnlag.  Nye retningslinjer for panelets arbeid er derfor utarbeidet; BBC skriver på sine nettsider:

 “The new guidance on uncertainties is aimed at preventing too much confidence being ascribed to conclusions where evidence is scarce”.

 Kritikken går til selve kjernen av forskningens natur. Robert Merton definerte “The Normative Structure of Science” i 1942. Ett av elementene er det Merton omtaler som ’organized skepticism’:

“all ideas must be tested and subject to rigorous, structured community scrutiny.”

 Kritisk analyse og gjennomgang av forskningsresultater er bare mulig dersom en også tar hensyn til usikkerheter og begrensninger. Beslutninger med omfattende konsekvenser kan ellers blitt tatt på sviktende grunnlag. Forskere som ikke tar tilstrekkelig hensyn til usikkerheter og begrensninger bryter med god forskningsetikk og –skikk og undergraver både egen og andre forskeres troverdighet.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.