…å bevilge penger til forskning er å anse som subsidier.

Dette skal ekspedisjonssjef Bjerkedal i Finansdepartementet ha uttalt i forbindelse med arbeidet i det såkalte Utvinningsutvalget, i følge Industrien.

Utvinningsutvalget er nedsatt av departementet for å se på mulighetene for å øke utvinningsgraden av olje på norsk sokkel. Konklusjonen til utvalget er at staten må investere i mer forskning – dette mot Nina Bjerkedal’s stemme.

Nå kan det tenkes at Bjerkedal’s kommentar om subsidier skyldes at det i stor grad er store internasjonale selskaper som vil nyte godt av disse forskningsmidlene – dersom dette er hennes syn på finansiering av forskning i sin alminnelighet har vi en stor utfordring foran oss ! Nina Bjerkedal er nemlig ingen hvem-som-helst i norsk offentlig forvaltning: foruten å være ekspedisjonssjef er hun også stedfortreder for finansråden.  Nåværende finansråd Tore Eriksen vil trolig ta over som OECD-ambassadør, og Nina Bjerkedal nevnt som en naturlig arvtaker til toppstillingen i Finansdepartementet, iflg Dagens Næringsliv.

Så får vi se om finansdepartementet ønsker å kutte i ’subsidiene’ av universitetenes grunnforskning og næringslivets innovasjons under Bjerkedal’s eventuelle ledelse i årene fremover…

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.