Med forfengelighet som drivkraft ?

Lise Meitner, en av mellomkrigstidens mest sentral atomfysiker og av jødisk opprinnelse, fikk aldri Nobelprisen. Dette til tross for at hun sammen med sin nære kollega Otto Hahn la grunnlaget for vår forståelse for spaltning av atomkjerner. Da Otto Hahn mottok Nobelprisen i kjemi i 1945 var det nettopp for oppdagelser innen spalting av atomkjerner.  Hvorfor ble ikke Lise Meitners bidrag til vitenskapen anerkjent – var det fordi hun var kvinne, jøde eller begge deler, eller var det andre grunner ?

I teaterstykket ”Remembering Lise Meitner som i disse dager settes opp ved Maksim Gorkij-teateret i Berlin, iflg dagens Aftenposten, beskriver stykkets forfatter og professor i vitenskapshistorie ved UiO, Robert Friedman, hvordan Lise Meitner ble ofret av sine nærmeste kollegaer i deres higen etter anerkjennelse og prestisje. 

Vi liker å tro at forskere drives av nysgjerrighet og av søken etter sannhet og dypere innsikt.  Forskere er, som andre, sammensatte mennesker og våre motiver for hvordan vi handler er tilsvarende komplekse. Forskere kan være svært så forfengelige personligheter – anerkjennelse og prestisje vil da kunne være en meget sterk drivkraft. Konkurranse anser vi i dag som et fornuftig virkemiddel for å sikre beste mulig forskning;  midler,  priser og oppmerksomhet gis følgelig til de som viser seg internasjonalt konkurransedyktig. Dersom vi motiveres til edel kappestrid om å skape ny innsikt vil dette være en sunn og formålstjenelig konkurranse. Den edle kappstriden vil imidlertid fort forsvinne dersom vi ikke evner å bygge inn verdier som ærlighet og redelighet i vår forskningskultur.

Hvorfor Lise Meitner ikke fikk sin rettmessige anerkjennelse er vanskelig å vite. Var det Otto Hahn selv som ikke ønsket å dele anerkjennelse og prestisje med en kvinnelig, jødisk forsker ? Professor Robert Friedman sier til Aftenposten at: ”Han hadde mange muligheter til å gi henne deler av æren”. Om Hahn  ivaretok interessene til sin nærmeste kollega tilstrekkelig kan sikkert diskuteres.  I Nobeltalen Hahn holdt den 13. desember 1946 forekommer imidlertid fraser som ”Lise Meitner and I found..” en rekke ganger. Men da var det kanskje i seneste laget ?

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.