– La oss krysse broer !

Arvid Hallén, direktør i Norges Forskningsråd, åpnet ‘Festaften for Forskning’ i Oslo Konserthus ved å oppfordre til å

Forskningsrådets direktør Arvid Hallén

krysse broer. Metaforen er ment å inspirere til forskning på tvers av etablerte grener og disipliner.

Tverrfaglig forskning er ikke nytt ved vårt fakultet – satsningen på nanovitenskap, klimaforskning og bioinformatikk er alle utmerkede eksempler på at vi har evnet å krysse broer.

Skribent John Horgan og mangeårig bidragsyter til Scientific American utgav i 1996 boken “The End of Science”.  Her tegner han et heller pessimistisk vitenskapsbilde hvor det – etter hans mening – ikke synes å være mer å oppdage og at forskere kun kan raffinere og forfine sin allerede eksisterende viten. Til inntekt for dette synet tar han det faktum at forskere i stadig større grad synes å fatte interesse for hverandres områder; matematikere som forsker på hukommelse sammen med nevrobiologer er ett av Horgans tydelige tegn.  Horgan ville trolig tatt vårt SFF i geobiologi til inntekt for at det går raskt mot stupet !

Debatten om tverrfaglig forskning er fascinerende, nyttig og til vitenskapens fremme tro jeg en gang for alle er avsluttet.  Innen medisinfaget har man for lengst innsett at såkalt translasjonsforskning – altså å krysse broer mellom basalforskning og klinikk – er den eneste måten man kan forbedre medisinsk praksis. Prinsippet avhenger at man faktisk har noe å translatere – dvs grunnleggende kunnskap.  I begeistringen over tverrfaglig forskning er det viktig å minne seg selv på forskning på tvers av disipliner fordrer sterke disipliner.  Forskningsrådet må også ta ansvar for en passende ballansegang mellom forskning innen disiplinene og på tvers av disiplinene. 

Ja, la oss krysse broer – men også se til at brofundamentene i begge ender er solide !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.