UiO med landets beste fysikkmiljø…

UiOs forskningsmagasin med spesialnummer om fysikk

…det mener i hvert fall UiOs eget forskningsmagasin Apollon. Dersom en legger Forskningsrådets evaluering av fysikkfagene til grunn er det liten grunn til å bestride utsagnet.  I et eget spesialnummer om fysikkforskning ved UiO slår instituttleder Einar Sagstuen fast at uten de beste kunnskaper innen fysikk vil det være umulig å løse de store utfordringene inne helse, miljø og energi.  Også her er det rimelig å gi Apollon rett !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.