Forskningskutt i Storbritannia bekymrer Royal Society

– Game over for British science?

Spørsmålet er det Nature.com som stiller etter at den britiske forskningsministeren David Willets har varslet vesentlig kutt i budsjettene til forskning og høyere utdanning. Lord Rees – president i Royal Society – som også gjestet Norge i forbindelse med Kavli Science Forum for kort tid tilbake, er bekymret for at budsjettkuttene kan få dyktige og fremgangsrike forsker vil forlate Storbritannia til fordel for andre land som i større grad ønsker å satse på forskning.

 

Vår egen forskningsminister mener at norske universiteter har hatt en realøkning de siste årene; handlingsromsutvalget er av en annen oppfatning.  Så langt har vi i hvert fall unngått budsjettkutt – noen flere enn britiske universiteter har fått erfare de siste årene.  Storbritannia er imidlertid, som lord Rees uttaler til Nature.com: “currently in a strong position in terms of the quality of research and university teaching”.  

 

Vår forskning er langt mer sårbar og utsatt ved budsjettkutt enn britisk forskning. Det er derfor ekstra viktig at vi husholdererer slik at vi får mest og best mulig forskning igjen pengene. Fagerbergutvalget, nedsatt av statsråden for å studere nytten av forskning, kan kanskje gi oss en pekepinn på hvordan vi skal få best og mest mulig forskning igjen for pengene ?

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.