Klimatoppmøte på VilVite

Ikke alle klimatoppmøter foregår i FN-bygningen i New York eller i andre verdensmetropoler bak politisperringer og barrikader. Bergens eget vitensenter – Vil Vite – var for kort tid siden area for et spennende klimatoppmøte. Denne gangen var det elever fra Nordahl Grieg videregående skole som i regi av Teknologirådet deltok i «Klimatoppmøte i skolen» – et rollespill der elevene simulerer klimatoppmøte. «Klimatoppmøte i skolen» er et glimrende eksempel på hvordan vitenskap, samfunnsengasjement og politikk står sentralt i den pågående samfunnsdebatt. Klimatoppmøte på VilVite viste hvor viktig forskning er for samfunnet vårt, men også hvor vanskelig rollen som samfunnsdebattant og forskerens kan være.

At forskning ikke er apolitisk har lederen av FN’s klimapanel fått erfare. BBC News skriver at både britiske politikere, forskere og miljøaktivister krever at Rajendra Pachauri trekker seg som leder av panelet. Å ivareta en vitenskapelig integritet samtidig som en skal delta i en høyt profilert politisk debatt er ingen enkel ballansegang og krever særskilte kvalifikasjoner nok ikke alle forskere har ervervet.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.