Kan elektroniske læringsarenaer virke passiviserende ?

Fra og med i dag vil parlamentet sammen med studentene kreve forelesninger verdig 2010, skriver BT.no. Dette i seg selv er et mer enn rimelig krav. I artikkelen siktes det hovedsaklig til ulike elektroniske læringsarenaer.  

MNFa arbeider nå med sin strategiske plan for kommende periode; nye læringsarenaer vil være en del av vår strategi for å bedre studie og undervisningstilbudet.  Denne uken inviterte fakultetet til åpent heldagsseminar om strategien. Førsteamanuensis Åge Diseth, Psykologisk fakultet holdt innlegg om studentenes læring og læringsstrategier. Han påpekte at økt konsum av undervisningsmateriell ikke nødvendigvis øker læringen. Nye læringsarenaer må aktivisere og ikke passivisere studentene dersom de skal ha noe for seg. I innlegg i BT den 22 sept. støtter Diseth Studentparlamentet i ønsket om mer involverende undervisning – om dette omfatter elektroniske læringsplatformer eller ikke er altså underordnet.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.