-There’s Plenty of Room at the Bottom

Dette skrev fysikeren Richard Feynman i et innlegg i Engineering and Science Magazine i 1960 i den han kalte ’An Invitation to Enter a New Field of Physics’, og oppfattes som starten på dagens nanovitenskap

Nanovitenskap, sammen med astrofysikk og neurovitenskap er de tre fagområder som annen hvert år gis spesiell oppmerksomhet gjennom tildelingen av Kavliprisen. Prisen er opprettet av den norske-amerikanske fysiker, gründer og industrimannen Fred Kavli, og deles ut av The Kavli Foundation og Det Norske Vitenskapsakademi.

Alan Alda konferansier ved årets utdeling av Kavliprisen

Alan Alda er for de fleste norske fjernsynsseere kjent som den lett satiriske kirurgen i TV-serien M*A*S*H. Mindre kjent er at han er glødende opptatt av naturvitenskap og de siste årene har vært programleder for Scientific American Frontiers – et populærvitenskapelig TV-program i USA.  Han var reporter for BBC da CERN åpnet sin Large Hadron Collider (LHC) utenfor Genève, og har spilt fysikeren Richard Feynman i en teateroppsetning på Broadway. I år var han konferansier under årets utdeling av Kavliprisen i Oslo konserthus, og introduserte årets mottakere av Kavliprisen innen nanovitenskap med å sitere Feynman: ”There’s Plenty of Room at the Bottom”.

Det var befriende å høre en Hollywood-stjerne snakke med entusiasme og glød om betydningen av det å undre seg over og om viktigheten av naturvitenskapelig forskning for vårt samfunn.   Ikke minst gjør dette godt når våre egne kulturpersonligheter kappes om å kokettere med manglende interesse og kunnskap om naturvitenskap! Naturvitenskap er en del av den kulturelle dannelse  – om enn i liten grad i Norge.

Her er omtale av årets prisvinnerne.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.