Regjeringen sikrer fortsatt klimaforskning i Bergen !

Midt i et travelt Holberg-program onsdag denne uken fant statsråd Tora Aasland tid til et møte med aktørene i Bjerknessamarbeidet for klimaforskning for å fortelle at regjeringen har bestemt å etablere et senter for klimaforskning i Bergen for en periode på 12 år. Møtet kom i stand på kort varsel og foregikk i de ærverdige kantinelokalene ved Inst. for Geofysikk med representanter fra Uni Research, Nansensenteret, Havforskningsinstituttet, vårt fakultet, rektoratet foruten statsråden.

Regjeringens beslutning gjør det mulig å videreføre vår omfattende klimaforskning selv etter at Bjerknes SFF utgår.  Langsiktigheten i prosjektet er svært avgjørende når denne type globale utfordringer skal belyses og gjør det samtidig mulig å kombinere grunnforskning med anvendelser. Regjeringens beslutning er en del av stortingets klimaforlik og representerer en årlig bevilgning på ca. 20 mill kr.  

Styret ved det nye senteret skal oppnevnes av universitetsstyret, ha representanter for de ulike aktørene og skal ha ekstern styreleder.

Statsråden sa i sin redegjørelse at regjeringen forutsetter forskning på høyt internasjonalt nivå og verdifull input til FNs klimapanel – der har våre klimaforskere allerede innfridd !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.