Fakultetets strategiske plan: Nye tider – nye utfordringer – nye løsninger

Fakultetets skal utarbeide ny strategisk plan med virkning fra 2011 og ledelsen har nå utarbeidet en skisse til plan; denne finner du her.  

Strategiplanen skal være førende for hva vi arbeider med, våre prioriteringer og mål for de nærmeste årene.  Det er derfor svært viktig at nettopp du engasjerer deg! Jeg ønsker derfor dine innspill velkommen. Det er etablert en egen siden for strategiprosessen; denne finner du her.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.